sivun lyhytosoite on www.kotka.fi/uusiutuvanenergiankuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Kotkan seudulla toteutettiin Etelä-Kymenlaakson Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 18.6.2014 - 30.4.2015. Projektin raportit löytyvät alta, pääosa niistä valmistui jo vuoden 2014 lopussa.

Mukana projektissa olivat Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi projektiin energiatuen selvityshankkeeseen (60 %). Loput kustannuksista (40 %) maksoivat osallistuvat kunnat.

Projektin tavoitteena oli tuottaa konkreettisia ja vaikuttavia selvityksiä, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa alueella sekä antavat tietoa kaikille.

Projekti keskittyi etenkin aurinkoenergiaan sekä uusiutuvaan energiaan perustuviin lämmitysenergiaratkaisuihin.

Projektia koordinoi Kotkan kaupunki. Katselmuksessa hyödynnettiin sekä Motivan yleistä Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen mallia että Espoon kaupungissa tehtyä suuremman kaupungin kuntakatselmus-pilottia.

Tiedotteet:

Projektin alkutiedote 6.10.2014

Projektikuntien yhteinen projektin lopputiedote(5.5.2015)

Motivan tiedote: Ennennäkemätöntä tietoa uusiutuvasta energiasta Etelä-Kymenlaaksossa (5.5.2015)

 

Selvityksen pääraportti - Kotka

Kotkan kaupunki, uusiutuvan energian kuntakatselmus, yleis- ja yhteenvetoraportti (30.4.2015 - korjattu 11.5.2015)

Huomaa myös muut raportit alla.

Muiden kuntien (Hamina, Virolahti, MIehikkälä) raportit julkaistaan ko. kuntien sivuilla.

Energiakartat:

Keskeisin laajaa joukkoa palveleva projektin tuotos oli tuottaa uusiutuvasta energiasta karttasovelluksia Etelä-Kymenlaakson karttapalveluun (ks. linkki oikealla).

  • Geoenergiakartta
    • Kartta kuvastaa alueiden alustavan luokituksen kalliolämmön hyödynnettävyyden kannalta, eli kuvastaa potentiaalia maalämpökaivoihin maaperän kannalta.
  • Aurinkoenergiapotentiaali olemassa olevilla kattopinnoilla.
    • Luokituksessa huomioidaan kattopinnan suuntauksen lisäksi myös muiden rakennusten sekä puuston varjostuksen vaikutus.
    • Analyysissä on käytetty tuoreinta maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa (pääosin vuodelta 2008). Vuoden 2008 jälkeen rakennettujen kattopinnat näkyvät kartassa pääosin virheellisesti huonoina aurinkoenergiakohteina.

Energiakarttojen käyttöön vinkkejä:

  • Värikoodien selitteet sekä lisätiedot löytyvät Info-pallukkaa (i) painamalla (kartan oikeassa alakulmassa, kohdasta "Kartalla nyt" ko. kartan kohdalta)
  • Aurinkoenergiakarttaa kannattaa katsoa ilmakuvan kanssa ja geoenergiakarttaa joko opaskartan / ilmakuvan kanssa.

Seuraavassa energiakarttoihin liittyvät raportit, joissa mm. kuvataan tarkastelujen menetelmät:

Geoenergiapotentiaaliselvitys, GTK (17.12.2014)

Aurinkoenergiapotentiaaliselvitys, Sun Energia Oy (23.12.2014)

 

Projektin muut Kotkaa koskevat raportit:

Kaukolämmön varastointi Katariinan kallioluolaan, Pöyry Finland Oy (julkinen versio, 10.12.2014)

Ristinkallion uusiutuvan energian ratkaisusuunnitelma, One1 Oy (julkinen versio, 29.12.2014)

Kotkan Kantasataman uusiutuvan energian hyödyntämisen selvitys aurinkosähkön käytöstä jäähdytykseen, VTT & KyAMK (julkinen versio, 10.12.2014)

Lämmitystapaselvitys - Pihkoon koulu ja päiväkoti, Kotka, LVI Studio Oy (1.12.2014)

Lämmitystapaselvitys - Lastenkoti Koivula, Kotka, LVI Studio Oy (1.12.2014)

Kiinteistöjen lämmitystapamuutos-selvitykset -yhteenveto, KyAMK (31.12.2014)

Aurinkosähkön kannattavuusanalyysi, Katariinan uimala, Kotka, SunEnergia Oy (29.12.2014)

Aurinkosähkön kannattavuusanalyysi, Hirsaaren päiväkoti Kotilo, Kotka, SunEnergia Oy (29.12.2014)

Lisätietoja

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen projektipäällikkönä toiminut:

Esa Partanen

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

p. 040 190 2565

etunimi.sukunimi@cursor.fi

 

 

Etelä-Kymenlaakson karttapalvelu (sis. geoenergia- ja aurinkoenergiakartat)

Uusiutuvan energian kuntakatselmus - Motiva Oy

 

Muiden kuntien raportit:

Hamina

Virolahti

Miehikkälä