Kymenlaakson ympäristökas-vatuksen tavoitteet vuoteen 2020

  • Ympäristökasvatuksen profiili ja arvostus nousee ja ympäristötietoisuus lisääntyy
  • Ympäristökasvatus kohtaa jokaisen kymenlaaksolaisen, pyrkien mahdollisimman käytännönläheiseen toimintaan
  • Kymenlaaksolaisilla on hyvä luontosuhde
  • Kymenlaaksossa toimii ympäristötiedon hallinnan ja ympäristökasvatuksen osaajaorganisaatio
  • Kymenlaaksolaiset saavat ajantasaista tietoa ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi

Ympäristökasvatus strategioissa

Kymenlaakson ympäristökasvatuksen tavoitteita on asetettu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymässä Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategiassa sekä Kymenlaakson maakuntavaltuuston hyväksymässä Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategiassa.

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012-2020 on työkalu, joka ohjaa alueellista ympäristökasvatustyötä aina vuoteen 2020 asti. Kymenlaaksolaiset toimijat ottavat strategian tavoitteet osaksi omia toimintaohjelmiaan. Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategia 2011-2020 sisältää Kymenlaakson vision ja tavoitteet vuoteen 2020 sekä eri toimijoille nimettyjä konkreettisia tehtäviä, joiden avulla vähennetään alueen energiankulutusta, lisätään energiatehokkuutta, lisätään uusiutuvan energian osuutta, käytetään luonnonvaroja kestävällä tavalla ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Myös kunnat ovat asettaneet ympäristökasvatukseen liittyviä tavoitteita omissa ilmasto-, energia- ja ympäristöohjelmissaan sekä kaupunkistrategioissaan.