Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminnassa työpaikoille koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka motivoivat ja kannustavat työtovereitaan arjen ympäristötekoihin. Työyhteisö sitoutuu kymmeneen ekotukitoiminnan askeleeseen.

Ekotukihenkilöt käyvät peruskoulutuksen ja tekevät työpaikkansa lähtötilanteesta alkukartoituksen. Alkukartoituksen perusteella laaditaan vuosittainen ekotukitoiminnan suunnitelma energian-, paperin ja vedenkulutuksen vähentämiseksi, kestävien liikkumistapojen edistämiseksi, kestävien hankintojen tekemiseksi sekä ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli.

Ekotukitoiminta Kymenlaaksossa

Kymenlaakson kunnista Kotkassa ja Kouvolassa on ekotukitoimintaa. Kymenlaakson ekotukitoimintaa koordinoi EkoKymenlaakso-projekti.

Kotka

Kotkassa on ollut ekotukitoimintaa vuodesta 2009 lähtien. Koulutettuja ekotukihenkilöitä on jo lähes 100. Erityisen aktiivisia ekotukitoiminnassa ovat siivoustoimi sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstö.

Kouvola

Kouvolan ekotukitoiminta käynnistyi vuonna 2012 puhtaus-, ruoka-, kiinteistö- ja rakennuspalvelujen henkilöstöstä. Kouvolassa on yhteensä lähes 50 ekotukihenkilöä.

Tuloksia

Ekotukihenkilöt ovat toteuttaneet monia erilaisia vettä, energiaa ja materiaaleja säästäviä ratkaisuja työpaikoillaan. Ekotukitoiminnan avulla on lisätty kuntien henkilöstön ympäristöosaamista erilaisin koulutuksin, vierailuin, tempauksin ja kampanjoin. Uusia ohjeita ja parempia toimintatapoja on otettu käyttöön työpaikoilla.

Lisäksi ekotukitoiminnalla on lisätty kaupungin sisäistä sekä kaupunkien välistä yhteistyötä.

Ekotukitoiminnan käynnistyessä laadituista työpaikkojen lähtotilannekartoituksista on saatu myös arvokasta tietoa kaupungin työpaikkojen ympäristökäytännöistä.

Ekotukihenkilöt raportoivat vuosittain työnsä tuloksista.