Ympäristötietämys ja neuvonta

Projektin avulla lisätään neuvontaa, hyödynnetään tehokkaasti verkostoja ja hoksautetaan

Kymenlaakson ilmasto- ja energia-tehokkuusosaamista sekä -tietämystä koulutusten, seminaarien, tapahtumien, internetsivujen, sosiaalisen median ja yhteistyöverkostojen ja neuvontapalvelun avulla lisätään.

Vuonna 2011 järjestettiin ympäristöjohtamisseminaari kuntajohdolle, ekskursio Kotkan Hyötyvoimalalle ja osallistuttiin useisiin eurooppalaisiin ja kansallisiin teemapäiviin, kuten Liikkujan viikkoon ja Autottomaan päivään, Euroopan Jätteiden vähentämisen viikkoon, Earth Houriin, Energiansäästöviikkoon, Nuukuusviikkoon sekä Maailman ympäristöpäivään. Tietoa välitetään niin internetsivujen, lehdistötiedotteiden kuin Facebook-sivujenkin kautta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi etsitään ja rakennetaan aktiivisesti yhteistyöverkostoja. Erilaisia yhteistyökuvioita hyödynnetään dynaamisesti ja kekseliäästi hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kymenlaakso on näkyvästi mukana Kuluttajien energianeuvontaverkostossa, LIVE-liikkumisen ohjauksen verkostossa, Suomen ympäristökasvatuksen verkostossa, Suomen Ekotukitoimintaverkostossa. Lisäksi Kymenlaakson sisällä toimii Pohjois-Kymenlaakson kestävän kehityksen Kerkko-verkosto ja Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto vahvistelee yhteistyö- ja toimintakuvioitaan.

Kuluttajaneuvonnan tarkoituksena on tarjota asukkaille puolueetonta ja luotettavaa tietoa eri osa-alueista ja neuvoja, mistä kannattaa hakea tietoa eri osa-alueilta. Kuluttajien neuvontaa tarjotaan esimerkiksi asumisen energiatehokkuudesta, kestävästä liikkumisesta, uusiutuvien energioiden käytöstä, lähiruuasta ja kestävästä kuluttamisesta.