EkoKymenlaakso kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöprojekti

EkoKymenlaakson-projektin toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti neljään osa-alueeseen:

  • Kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen tukemalla kuntien ympäristöjohtamista
  • Asukkaiden, yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden ympäristöosaamisen ja -tietämyksen lisääminen neuvonnan, viestinnän ja yhteistyöverkostojen avulla
  • Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energioiden käytön lisääminen ja ympäristöliiketoiminnan kasvun edellytysten lisääminen mm. energiatehokkuussopimusten, viestinnän ja yhteistyöverkoston avulla
  • Selvittää tavoitteiden mukaiset resurssit, korkeatasoinen osaaminen sekä suunnitella ja kehittää toiminnan jatkuvuutta luomalla Kymenlaakson energia-/ekotoimistomalli