EkoKymenlaakso-projekti

EkoKymenlaakso-projektin resursseilla tuetaan
Kymenlaakson ilmasto- ja energia-asioiden kehitystyötä.

Tehtävänä on tukea kuntien ilmastotyötä, lisätä alueen asukkaiden ilmasto-ja energia-asioihin liittyvää tietämystä ja osaamista sekä edistää uusiutuvien energioiden käyttöä ja tarpeellisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Projektin myötä selvitetään tavoitteiden mukaiset resurssit, korkeatasoinen osaaminen ja suunnitellaan ja kehitetään toiminnan jatkuvuutta luomalla Kymenlaakson energia-/ekotoimistomalli.

Projekti toteutetaan pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella.

Projektissa ovat mukana Kotka, Kouvola, Hamina, Iitti, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti, Kymenlaakson Liitto, Kotkan Energia Oy, Haminan Energia Oy, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Gasum Oy, Kymen Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy, Haminan Vesi Oy, Cursor Oy, Kinno, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson Jäte Oy.

Vuoden 2013 huhtikuun loppuun kestävän projektin kokonaiskustannukset ovat noin 690 000 euroa, josta EAKR-rahoitusta on 70 %.

Ajankohtaista

Kymenlaakson ekotehokkuuskysely 2013!

Earth Hour 23.3.2013 on maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä, TYKELI -hanke