Sotainvalidipalvelut

Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvalideille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.
Tarkoituksen on turvata invalidien tarvitsemien palvelujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa.

Avopalveluiden saaminen ei edellytä invalidin tulojen selvittämistä, vaan ratkaisevaa on palvelujen tarve. Avopalveluiden korvaamisen edellytyksenä on invalidin 10 %:n haitta-aste ja laitoshoidon korvaamisen edellytyksenä 20 %:n haitta-aste.

Kaikki mainitut palvelut ovat invalidille maksuttomia.

Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat

  • kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-,kylvetys,vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssa käymisen palvelut ja päiväkeskustoiminta omaishoidon tuki
  • asumispalvelut (esim. palvelutalossa)
  • kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito
  • pitkäaikainen laitoshoito esim. vanhainkodeissa

Korvattavia terveydenhuollon palveluja ovat

  • kansanterveyslain nojalla järjestetty koti-, päivä- ja yösairaanhoito sekä lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet
  • terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet
  • sairaansijalla annettu ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, jos hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen
  • pitkäaikainen laitoshoito (ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu) lääkinnällinen kuntoutus ja siihen sisältyvät apuvälineet

Korvausperusteet (sotilasvammalain 6a §:n perustella)

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut sotainvalideille

Kotihoitopalvelut järjestetään palvelusetelillä. Palvelut järjestetään yksityisen hoiva- ja hoitopalvelun tai kunnallisen kotihoidon palveluina. Asiakas voi itse valita tuottajan Kaupungin hyväksymästä yksityisistä kotipalvelun tuottajista.

Kotihoidon tukipalvelut järjestetään yksityisen koti- ja tukipalvelujen avulla. Asiakas voi itse valita palvelun tuottajan Kaupungin hyväksymästä yksityisistä kotipalvelun tuottajista.

Ateriapalvelu

Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa lounassetlillä päivittäinen lämmin ateria kotiin kuljetettuna tai käydä ruokailemassa kodin ulkopuolella.

Pesulapalvelu

Palveluntuottavat Kotkan alueen pesulat. Pesula palvelua voi käyttää sotainvalidin henkilökohtaisten vaatteiden, liinavaatteiden sekä verhojen ja mattojen pesuun.

Siivouspalvelu

Asiakas voi ostaa siivouspalvelun palvelusetelillä. Palvelun tuottajan voi valita Yksityisten palveluntuottajien esitteestä.

Päiväkeskuspalvelu

Asiakas voi ostaa päiväkeskuspalveluja palvelusetelillä Karhula-Kodista tai Kotka-kodista.

Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 KOTKA
puh. 044 723 3070

Kotka-koti
Itäkatu 8, 48100 KOTKA
puh. 044 723 3125

Turvalliseen liikkumiseen liittyvät palvelut: pihanurmen leikkaus, lumityöt. Palvelusta sovitaan asiakas kohtaisen tarpeen mukaan.

Teknisen toimen palvelut

Bussikortti

Lisätietoja palvelusta saa:

Kaupungintalo tekninen virasto
Kustaankatu 2
48100 KOTKA
puh. 05 234 71

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset

Asunnonmuutostyöt, kuntoutus ym palvelut
Valtiokonttorin korvaus- asioista saa lisätietoja

Valtiokonttori
PL 14 (Sörnäisten rantatie 13)
00054 Valtiokonttori
puh. 02 9550 2000

Siirry valtiokonttorin sivulle

Neuvonta ja ohjauspalvelu

Kymen Sotavammaisten Hoito- ja kuntoutuskeskus
Kokkokallionkatu 2
49400 Hamina
puh. 020 7761 700

Yhteystiedot

Kotihoitopalvelut ja tukipalvelut
Kotihoito Merikatu 1
48100 Kotka

Palveluohjaaja puhelin
040 527 3709