Resurssipooli

Resurssipoolin työntekijät toimivat tarvelähtöisesti kaikilla kotihoidon alueilla kotikäyntejä tehden. Työntekijöiden sijoittumisen ratkaisee alueen asiakkaiden tarve.

Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä

Kotkan kotihoidossa on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka tehostaa kotihoidon työn organisointia, tilastointia, kirjaamista ja johdettavuutta. Sen avulla asiakaskäyntejä kohdennetaan työntekijöille asiakkaiden tarpeiden ja vastuuhoitajuuden perusteella, jolloin palveluita pystytään kohdentamaan entistä paremmin.

Työntekijöillä on käytössä mobiililaitteet, joiden avulla asiakkaan tiedot ovat työntekijöiden käytettävissä käyntien aikana. Kirjaaminen tapahtuu kotikäynnin aikana yhdessä asiakkaan kanssa.

Toiminnanohjaus järjestelmän hyödyt:

  • Tehostaa kotihoitoa, jolloin asiakkaan kotona asumisen mahdollistuminen ja asiakkaan kokema laatu paranee.
  • Toiminnanohjausjärjestelmä tukee työnsuunnittelua ja tehostaa kirjaamista. Järjestelmä liitetään osaksi potilastietojärjestelmää.
  • Asiakkaan tarpeen mukainen tuki lisääntyy ja se tuotetaan oikea-aikaisesti.
  • Kotihoidon mittarina käytettävän välittömän työajan määrä nousee.
  • Resurssit ja osaaminen kohdentuvat oikein asiakastarpeen mukaisesti.
  • Asiakkaan muuttuviin hoito- ja hoivatarpeisiin pystytään reagoimaan nopeammin

Yhteystiedot:

vs. kotihoidon esimies
Roosa Kivelä
Merikatu 1
p. 044 7027 303