Palveluohjaus

Jalkautuva palveluohjaus

Jalkautuva palveluohjaus on ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä eri alojen ammattilaisille tarkoitettua ennaltaehkäisevää toimintaa.
Palveluohjaus sisältää

  • Tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä itsehoidosta
  • Itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta ylläpitävää neuvontaa ja ohjausta
  • Tietoa kunnallisista ja yksityisistä palveluista
  • Yleistietoa sosiaalietuuksista sekä ohjausta niiden hakemisessa

Palveluohjausta on tarjolla erilaisissa ikäihmisten tapahtumissa sekä kesäisin toreilla ja markkinoilla. Lisäksi palveluohjaajat ovat tavattavissa palveluohjauspisteissä, mm. kaupoissa, apteekeissa.
Palveluohjaajien lisäksi tavattavissa on myös muita eri alojen asiantuntijoita.
Tarkempi ohjelma nähtävissä palvelupisteissä, sekä Kymen Sanomien tapahtumat – palstalla viikoittain.
Päivittyviä aikoja voit seurata www.kotka.fi, vanhuspalvelut - hyvinvointia edistävä toiminta osiosta.
Ajankohdat ja paikat löytyvät Palveluohjauksen esite - linkistä.

Palveluohjauksen esite

 

Asiakkaan palveluohjaus kotihoidossa

  • Kotihoidon asiakkaan palveluohjaus käynnistyy alueellisen kotihoidon asiakkaalla yhteydenotolla oman alueen palveluohjaajaan tai uusien asiakkaiden kohdalla yhteydenotolla asiakasneuvontaan
  • Palveluohjauksessa paneudutaan syvälle ikäihmisen tilanteeseen ja etsitään yhdessä hänen sekä mahdollisesti läheisen kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
  • Palveluntarve selvitetään laaja-alaisesti ja sen pohjalta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan ikäihmisen omat näkemykset kotihoidosta. Palvelu kokonaisuus rakentuu kotihoidon ja muiden toimijoiden tuottamista palveluista
  • Palveluohjaaja kotihoidossa vastaa asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä, riittävien palveluiden määrittämisestä ja järjestämisestä sekä asiakkaan toimintakyvyn seurannasta ja tarvittaessa tilanteen uudelleen arvioinnista.

Kotihoitoalueiden palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät kotihoitoalueiden tiedoista

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti alla olevan linkin kautta
 

HUOM ! KIRJOITA SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN:

LÄHETTÄJÄN TIEDOT
Nimi:
Puhelinnumero:
Haluan pysyä nimettömänä (x):

KETÄ ASIA KOSKEE
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero (jos tiedossa):
Onko asianomainen tietoinen yhteydenotosta (kyllä/ei):

YHTEYDENOTON SYY

 

Lähetä palautetta tai tee yhteydenottopyyntö asiakasohjaajille (Suojattu yhteys)

Yhteystiedot

Kotihoidon
asiakasneuvonta

Asiakasohjaajat
040 5721 496

Puhelinpalvelu ma-pe
klo 8.30 - 15.00