Virkistysvapaa

Kotkan kaupunki voi myöntää omaishoitoperheelle määrärahojen puitteissa virkistysvapaata 2-6 tuntia viikossa.

Virkistysvapaalla tuetaan omaishoitajien jaksamista hoitotyössä. Vapaalla mahdollistetaan omaishoitajan virkistäytyminen, omiin harrastuksiin osallistuminen ja sosiaalisten kontaktien jatkuminen kodin ulkopuolella.

Omaishoitaja voi pitää virkistysvapaata oman tarpeen mukaan kerran viikossa tai useampana päivänä viikon aikana. Sijaishoitaja suorittaa omaishoidettavan hoitoon liittyvät hoito- ja avustamistehtävät, joita omaishoitaja suorittaisi vapaansa aikana. Setelillä ei voi ostaa esimerkiksi siivouspalveluita.

Asiakasmaksu peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien maksujen mukaisesti.

Virkistysvapaa EI vähennä omaishoidon tukipalkkiota.

Yhteystiedot

Omaishoidon tukikeskus
Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset

Karhulan alue
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505
 

Kolkansaari/
Länsi-Kotkan alue
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen
puh. 040 526 5447
 

Kotkansaari (sis. Mussalo)
vs. palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404