Säännöllinen intervallihoito

Intervallihoitojaksoon on oikeus silloin kun hoitajan ja kunnan välille on laadittu omaishoitosopimus. Hoitotyön sitovuus voi vaihdella hoitotilanteen mukaan.Säännöllinen intervallihoito on kuntoutusjakso hoidettavalle sekä hoitajalle vapaa- aikaa hoitotyöstä.

Säännöllinen intervallihoito (lomajakso) järjestetään hoidettavalle, hoitajan ja hoidettavan tarpeiden mukaan. Hoitojaksot ovat säännöllisiä, esim. hoidettava on kotihoidossa 4 viikkoa ja intervallihoidossa 1 viikon.

Hoitajan loman aikaisen tilapäishoidon järjestämiseen on erilaisia vaihtoehtoja.

Intervallihoidon ajalta ei vähennetä hoitajalle maksettavaa omaishoidontuki palkkiota.

Yhteystiedot

Omaishoidon tukikeskus
Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset

Karhulan alue
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505
 

kolkansaaren/
Länsi-Kotkan alue
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen
puh. 040 526 5447
 

Kotkansaari (sis. Mussalo)
vs. palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404
 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi