Muu kuin lakisääteinen vapaa

Oikeus muuhun ympärivuorokautiseen vapaaseen on silloin, kun hoitajan ja kunnan välille on laadittu omaishoitosopimus, mutta ei ole oikeutta lakisääteiseen vapaaseen. Hoitotyön sitovuus voi vaihdella hoitotilanteen mukaan.

Kun hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisen hoidon ja valvonnan, tilapäishoito järjestetään kodin ulkopuolella hoivapaikassa. Silloin kun hoidon ja valvonnan tarve ei ole ympärivuorokautista tilapäishoito voidaan järjestää hoidettavan kotona erilaisten palvelujen avulla.

Muun vapaan ajalta ei vähennetä hoitajalle maksettavaa omaishoidontuki palkkiota.

Yhteystiedot

Omaishoidon tukikeskus
Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset

Karhulan alue
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505


Kolkansaari/ Länsi-Kotkan alue
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen
puhelin. 040 526 5447
 

Kotkansaari (sis. Mussalo)
vs.palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404
 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi