Omaishoidontuen maksuluokat ja kriteetit 01.01.2018

Omaishoidon kriteerit

Lain omaishoidon tuesta (937/2005 § 3) mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa päivittäin.
  • Hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla.
  • Hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia.
  • Omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kanssa riittävä varmistamaan turvallisen kotona asumisen..
  • Hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalla hoidolle sopiva.
  • Tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

 

Omaishoidon tuen palkkiot vuonna 2018

Ryhmä 1 palkkio on 393,32 €/kk
Ryhmä 2 palkkio on 601,96 €/kk
Ryhmä 3 palkkio on 785,21 €/kk
Ryhmä 4 palkkio on 1761,41 €/kk

Omaishoidon tuen perusteet vuonna 2018 alla olevasta linkistä.

Omaishoidontuen myöntämisen perusteet