Loma ja vapaa toimeksiantosopimuksella

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen tilapäishoito voidaan järjestään omaisen, läheisen tai muun tehtävään soveltuvan henkilön avulla silloin, kun omaishoitajalla on sopimus omaishoidontuesta kunnan kanssa.
Perheen tulee hyväksyä tilapäishoitaja ja hänen tulee olla täysi-ikäinen sekä soveltuva hoitotyöhön. Hoito järjestetään hoidettavan kotona. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa.
Palveluohjaaja sopii omaishoitoperheen ja sijaishoitajan kanssa vapaajärjestelyistä.

Asiakasmaksu on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta 11,40 € vuorokausi (asiakasmaksulaki 6 b § 2004).

Muun kuin lakisääteisen vapaan ajalta asiakasmaksu on 18,10 € vuorokausi silloin, kun sijaisuus kestää yli 12 tuntia ja alle 12 tunnin sijaisuudesta asiakasmaksu 10,70 €.

Hoitajan loman ja muun vapaan ajalta ei vähennetä hoitajalle maksettavaa omaishoidontuki palkkiota. Palkkion maksu keskeytetään hoitajan sairauden aikana.

Yhteystiedot

Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset
Kotihoito/omaishoidontuki

Karhulan alue
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505
 

Kolkansaari/Länsi-Kotka
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen
puh. 040 526 5447
 

Kotkansaari (sis. Mussalo)
vs. palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404
 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi