Lakisääteinen vapaa

Omaishoitajalla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen silloin, kun hoitajan ja kunnan välille on laadittu omaishoitosopimus.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään 3 vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitotyöhön ympärituorokautisesti ja jatkuvasti päivittäin. (Laki omaishoidon tuesta §4).

Hoitajan lakisääteinen vapaaoikeus on 3 vuorokautta kuukaudessa, eli 36 vuorokautta kalenterivuodessa. Hoitaja voi pitää loman lyhyenä 3 vuorokauden pituisena jaksona kuukausittain tai kerätä vapaapäiviä ja pitää loman pidempinä jaksoina. Lakisääteistä vapaata EI voi pitää tunteina. Lakisääteisen vapaan kertymäaika on kalenterivuosi. Marras- ja joulukuun lomapäivät voidaan pitää seuraavan vuoden tammi- ja helmikuussa.

Hoitajan loman aikaisen tilapäishoidon järjestämiseen on erilaisia vahtoehtoja.

Asiakkaalta peritään tilapäishoidon ajalta omavastuuosuuden mukainen hoitovuorokausimaksu 11,40 €/vuorokausi. Palveluntuottaja perii omavastuuosuuden suoraan asiakkaalta.

Lakisääteisen vapaan ajalta ei vähennetä hoitajalle maksettavaa omaishoidontuki palkkiota.

Yhteystiedot

Omaihoidon tukikeskus
Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset

Karhulan alue
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505
 

Kolkansaari/Länsi-Kotka
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen
puh. 040 526 5447
 

Kotkansaari (sis. Mussalo)
vs.palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404
 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi