Ikäihmisen lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaisella perhehoidolla tarkoitetaan toimintaa jossa yksityinen henkilö hoitaa omassa tai hoidettavan kodissaan ikääntynyttä ihmistä. Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö joka on koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten oinaisuuksien perusteella sopiva antamaan perhehoitoa. Edellytys perhehoitajaksi ryhtymiselle on osallistuminen kuntien järjestämään valmennukseen. Perheen tulee hyväksyä tilapäishoitaja ja hänen tulee olla täysi-ikäinen sekä soveltuva hoitotyöhön.

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen tilapäishoito toteutetaan perhehoitajien kotona toimeksiantosopimuksella. Kunta tekee toimeksiantosopimuksen sijaishoitajan kanssa. Perhehoitajalla tulee olla tarkoitukseen soveltuva koti.

Asiakasmaksu on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta 11,40 € vuorokausi (asiakasmaksulaki 6 b § 2004).

Muun kuin lakisääteisen vapaan ajalta asiakasmaksu on 18,10 € vuorokausi, silloin, kun hoitoaika on yli 12 tuntia ja alle 12 tunnín hoitoajasta asiakasmaksu on 10,70 €.

Hoitajan loman ja muun vapaan ajalta ei vähennetä hoitajalle maksettavaa omaishoidontuki palkkiota. Palkkion maksu keskeytetään hoitajan sairauden aikana.

Yhteystiedot

Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettava yli 18 vuotta)
ei kehitysvammaiset
Kotihoito/omaishoidontuki

Kotkansaari, Länsi-Kotka
sekä Karhula

vs. palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi