Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Tuen tavoitteena on tukea kotihoitoa ja hoitajan hoitotyötä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoitoa tukevista sosiaalihuollon palveluista.

Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Palkkio maksetaan omaishoitajalle ja se on veronalaistatuloa.

Lisätietoja antaa omaishoidon palveluohjaajat.

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidontukihakemus (PDF, tulosta ja täytä)

Omaishoidon tukitiimi

Tutustu myös näihin

Omaishoidon tukitiimin tavoitteena on tukea omaishoitajan jaksamista ja perheen selviytymistä kotona.

Toiminta kohdentuu pääsääntöisesti omaishoidontuen piirissä oleville muistisairaiden omaishoitajille, hoidettaville ja heidän perheille.

Palvelun sisältö koostuu perheen tarpeen mukaan:

  • arviointikäynti
  • ohjaus, neuvonta ja tuki
  • lyhytaikainen hoito omaishoitajan asiointi ja virkistysvapaan ajaksi
  • omaishoitajan terveystapaamiset sairaanhoitajan kanssa


Palvelut on saatavilla arkisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan.

Yhteydenotot arkisin klo klo 8-16, puh. 044 702 6665.

Asiakasmaksut:
Ensimmäiset arviointikäynnit ja terveystapaamiset ovat maksuttomia.

Lyhytaikainen omaishoitajan sijaistaminen:

0-3 tuntia 10,70 €/kerta
jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 10,70 €

Säännöllisistä kotihoitoa saaville sijaistaminen sisältyy kotihoitomaksuun.

Yhteystiedot

Aikuis- ja vanhusväestö
(hoidettavana yli 18 vuotias)
ei kehitysvammaiset

Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
Merikatu 1
48100 Kotka
puh.040 670 5277


Kotihoito/omaishoidon tuki
Vesivallintie 29
48600 Kotka
Palveluohjaajien soittoajat
maanantai klo 8.00 -11.00
perjantai klo 8.00 - 10.00
 

Itä-Karhula, Etelä-Karhula,
Pohjois-Karhula
Palveluohjaaja
Hannele Moisio
puh. 044 702 7505

Kolkansaari, Länsi-kotka
Palveluohjaaja
Susanna Hakulinen

puh. 040 526 5447

Kotkansaari
vs.palveluohjaaja
Sanna Nieminen
puh. 040 630 3404

Omaishoidon tukitiimi
Vesivallintie 29
48600 Kotka
puh. 044 702 6665

 

Vammaispalvelutoimisto
Takojantie 1
48220 Kotka
puh. 05 2341 vaihde

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi