Länsi-Kotkan kotihoitoalue

Palvelut

 • sairaanhoito
 • hoiva ja huolenpito
 • hoidon ja palvelun järjestäminen
 • perushoito
 • ruokailun järjestäminen
 • elinympäristöstä huolehtiminen

Palvelun järjestäminen

 • kartoituskäynti asiakkaan kotiin
 • hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa
 • kotihoitoa tukevien palveluiden järjestäminen: ateriapalvelut, kauppapalvelut, siivouspalvelut ja apteekkipalvelut
 • maksupäätös määräytyy palvelun sisällön mukaan (ks. maksut)
 • arviointikäynnit, palveluiden tarkistus asiakkaan tilanteen muuttuessa

Perushoito, hoiva ja huolenpito

 • asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa tuetaan omatoimisuutta, seurataan asiakkaan vointia ja ennakoidaan voinnin muutoksia
 • asiakasta tuetaan ja autetaan päivittäisissä toiminnoissa
 • asiakkaan hygieniasta huolehtiminen
 • asiakkaan ruokailusta huolehtiminen
 • asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
 • asiakkaan elinympäristöstä huolehtiminen

Kodinhoitotehtävät

 • viikkosiivouksen ja suursiivouksen järjestämisessä avustaminen
 • päivittäinen siistiminen ja tuuletus

Hoitotarvikkeet

 • avannepotilaille
 • toistokatetrointipotilaille
 • injektio ym. erityishoitotarvikkeet
 • hoitotarvikkeiden käytön opastus
 • vaipat ja muut hygienia tarvikkeet

Hoitajan kanssa laaditaan hoitotarvikkeista yksilöllisen tarveharkinnan perusteella kotiinkuljetussopimus.
 

Kotihoitotiimien yhteystiedot

Jokivarren tiimi

Mussalontie 428
Yhteyspuhelin 044 702 7835

Länsi-Kotkan tiimi

Mussalontie 428
Yhteyspuhelin 044 702 5625

 

 

 

Yhteystiedot

Kotihoidon esimies
Jaana Virtanen
Mussalontie 428
040 834 4797

Palveluohjaaja
Hanna-Kaisa Mikkonen
Mussalontie 428
044 702 5613

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi