Kuljetuspalvelut

Liikkumista tukevia palveluita järjestetään ikäihmisille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua asioimiseen Kotkan kaupungin alueella. Asioinnilla tarkoitetaan muun muassa kauppa-, pankki- ja apteekkiasioiden hoitamista.

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja on tarveharkinnaista ja määrärahasidonnaista. Päätöstä tehtäessä huomioidaan hakijan henkilökohtainen, elämäntilanteeseen liittyvä kuljetuspalvelun tarve.

Liikkumista tuetaan ohjeistamalla käyttämään alueen paikallista liikennettä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetäään ensisijaisesti sosiaalitoimen yhteiskuljetuksina, perustelluista syistä taksi matkoina. Matkustaja maksaa kyydistä kulloisenkin voimassa olevan linja-auton taksan mukaisen maksun.

Sosiaalihuoltolain alainen kuljetuspalveluhakemus

Terveydenhuollon ammattilaisen lausunto kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi

Kuljetuspalvelut ja niiden hakeminen 2009 lukien

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään vaikeavammaisille henkilöille ja niitä haetaan Vammaispalvelutoimistosta.

Siirry vammaispalvelujen kuljetuspalvelut - sivulle

 

Yhteystiedot

Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
puh. 040 670 5277

Palveluohjaaja
Päivi Azidin

puhelinvaihde: 05 2341
puh. 044 702 6667
puhelinajat: ma klo 12-15,
ti klo 8-9.30

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi