Kotihoitoa tukevat palvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan päivittäistä selviytymistä kotona. Palvelun tuottavat yksityiset palvelun tuottajat.

Yksityisiä koti- ja tukipalvelun tuottajia Kotkassa

Ateriapalvelu

Asiakkaan kotiin kuljetettava lämmin ateria tai vaihtoehtoisesti ateriointimahdollisuus kodin ulkopuolella.

Kauppapalvelu

Kauppatavaroiden kotiinkuljetuksesta vastaavat yksityiset kauppiaat. Tavaroiden tilauksen voi tehdä asiakas itse, omaiset tai kotihoitohenkilöstö.

Siivouspalvelu

Yksityiset siivous- ja kotihoitopalveluja tuottavat yritykset vastaavat siivouksesta sopimuksen mukaan.

Kylvetyspalvelu

Henkilöille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta kotona, järjestetään mahdollisuus osallistua kotihoidon kylvetyspalveluun.Palveluun sisältyy kuljetus invataksilla. Palvelun piiriin pääsee alueen kotihoidon kautta.

Päiväkeskustoiminta

Toiminnalla tuetaan ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden, muistihäiriöpotilaiden ja vammaisten kotona selviytymistä ja omaisten jaksamista. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen että osallisuuden lisääminen. Palvelun piiriin pääsee ottamalla yhteyttä kotihoidon ostopalveluiden palveluohjaajaan.

Päiväkeskukset tarjoavat

 • virkistys ja virikketoimintaa sekä teema- ja asiointipäiviä
 • retkiä, pelejä, ulkoilua
 • kuntoutusta
 • tarvittaessa kotisairaanhoidon palveluja
 • ruokailut: aamupala, lounas ja päiväkahvi
 • kuljetukset edes-takaisin invatakseilla

Päiväkeskustoimintaa on tarjolla

 • Koskenrinteen Karhula-Kodissa, Sudenkatu 6, puh: 044 723 3070
 • Koskenrinteen Kotka-Kodissa, Itäkatu 8, puh: 044 723 3125

Turvapuhelin

Kotkan kaupungin alueella toimii kaksi turvapuhelinpalveluja tuottavaa yritystä, Agape Oy sekä Stella.
Asiakkaat valitsevat itse turvapuhelinlaitetoimittajan.

Agape Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu laitevuokrauksen lisäksi myös turvahälytyskäyntipalvelut. Kuka tahansa henkilö Kotka - Pyhtää alueella voi hankkia turvapuhelinpalvelut Agape Oy:tä. Palvelu sisältää turvapuhelimen ja rannekkeen, 24 h/ vrk hälytyskeskuspalvelun ja auttamisvalmiuden sekä GSM liittymän. Lisätietoja 044 777 0877.

Stellan palveluvalikoimaan kuuluu laitevuokrauksen lisäksi hälytyskeskuspäivystys 24 h/ vrk. Lisätietoja palveluohjaaja Riina Forsman 040 527 3709.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille turvakäynnit voi tuottaa kotihoito. Kotihoidon tekemät turvahälytyskäynnit maksavat 25 €/ käynti.

Korttelikotitoiminta

Korttelikotitoiminnasta sekä Kotkan korttelikotiyhdistyksestä saa lisätietoja korttelikodeista tai nettisivuilta

 • Muorikka, Taruraitti 2, 48350 Kotka puh: 040 095 5742
 • Ratikka, Isännänraitti 3, 48600 Kotka puh: 040 095 5731
 • Naapuri, Korkeavuorenkatu 14, 48100 Kotka puh: 040 095 5739
 • Alvariska, Harjukatu 2, 48600 Kotka puh: 040 095 5741