Kotiutustiimi

Kotiutustiimin toiminnan tavoitteena on mahdollistaa potilaan nopea kotiutuminen muun muassa erikoissairaanhoidosta, Karhulan sairaalan vuodeosastoilta sekä Haminan kuntoutuspaikoilta. Tavoitteena on kotiutumisten onnistuminen mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti asiakkaan, omaisten ja kotihoidon näkökulmasta.

Kotiutustiimi tukee erilaisten potilasryhmien aktiivista kuntoutumista kotiympäristössä sairaalajakson jälkeen. Hoito ja kuntoutus tapahtuu kotiutujan kotona hänen suostumuksellaan yhteistyössä alueellisen kotihoidon tai yksityisten palveluntuottajien kanssa. Hoidon ja kuntoutuksen kesto, määrä ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen kotiutujan kanssa. Kesto enimmillään muutama viikko.Jatkohoitoa tarvitseva kotiutuja siirtyy alueelliseen kotihoitoon tai yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi, missä tehdään uusi hoitosuunnitelma.

Kotiutustiimin asiakkaaksi soveltuu erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon potilas, joka haluaa ja kykenee kotiutumaan sairaalasta, mutta tarvitsee vielä hoitoa ja kuntoutusta selviytyäkseen kotona. Kotiutustiimiin tullaan suunnitellusti, yhteistyössä asiakkaan, kotiutushoitajan ja osaston henkilökunnan kanssa.

Maksut

  • Hoitajan käynti 12,00 € ja se peritään korkeintaan kaksi kertaa vuorokaudessa (ensikäynti maksuton).

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Merikatu 1
48100 Kotka

Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
puh.040 670 5277

Sairaanhoitajat:
044 702 6651
 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi