Kotiutustoiminta

Kotiutustoiminnan tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan sujuva, turvallinen ja onnistunut kotiutuminen muun muassa erikoissairaanhoidosta, Karhulan sairaalan osastoilta, Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskuksesta (Hoiku) sekä muista hoitolaitoksista.

Asiakkaiden oman kotihoitoalueen tiimit tukevat aktiivista kuntoutumista kotiympäristössä sairaalajakson jälkeen. Hoitojakson jälkeinen kotiutustoiminta tapahtuu kotiutujan kotona yhteistyössä kotikuntoutuksen tai muiden palveluntuottajien kanssa. Kotiutuksen jälkeinen arviointi- ja hoitojakson pituus sekä sisältö suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen kotiutujan tarpeita vastaavaksi. Suunnitelmat perustuvat hoidon tarpeen ja palveluntarpeen arviointiin ja ne kirjataan asiakkaan potilastietoihin. Palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään RAI mittareita.

Kotiutuvat asiakkaat ilmoitetaan lähettävästä yksiköstä kotihoidon kotiutushoitajalle suunnitellusti, yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisten kanssa. Kotiutustoiminta tarjoaa arviointia, tukea, hoitoa ja kuntoutusta, jolla asiakas selviää hoitolaitosjakson jälkeen kotioloissa.

Maksut

• Uudelle asiakkaalle hoitajan käynti 12,00 € ja se peritään korkeintaan kaksi kertaa vuorokaudessa (ensikäynti maksuton).
• Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kuukausimaksu sisältää kotiutustoimintaan liittyvät käynnit
 

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Merikatu 1
48100 Kotka

Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
puh.040 670 5277

koordinoivan kotiutushoitajan numero 020 6333 027 (tavoitettavissa arkisin 8-15)

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi