Karhulan kotihoitoalue

Palvelut

 • sairaanhoito
 • hoiva ja huolenpito
 • hoidon ja palvelun järjestäminen
 • perushoito
 • ruokailun järjestäminen
 • elinympäristöstä huolehtiminen

Palvelun järjestäminen

 • kartoituskäynti asiakkaan kotiin
 • hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa
 • kotihoitoa tukevien palveluiden järjestäminen: ateriapalvelut, kauppapalvelut, siivouspalvelut ja apteekkipalvelut
 • maksupäätös määräytyy palvelun sisällön mukaan (ks. maksut)
 • arviointikäynnit, palveluiden tarkistus asiakkaan tilanteen muuttuessa

Perushoito, hoiva ja huolenpito

 • asiakkaan hoidossa ja kuntoutuksessa tuetaan omatoimisuutta, seurataan asiakkaan vointia ja ennakoidaan voinnin muutoksia
 • asiakasta tuetaan ja autetaan päivittäisissä toiminnoissa
 • asiakkaan hygieniasta huolehtiminen
 • asiakkaan ruokailusta huolehtiminen
 • asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
 • asiakkaan elinympäristöstä huolehtiminen

Kodinhoitotehtävät

 • viikkosiivouksen ja suursiivouksen järjestämisessä avustaminen
 • päivittäinen siistiminen ja tuuletus

Hoitotarvikkeet

 • avannepotilaille
 • toistokatetrointipotilaille
 • injektio ym. erityishoitotarvikkeet
 • hoitotarvikkeiden käytön opastus
 • vaipat ja muut hygienia tarvikkeet

Hoitajan kanssa laaditaan hoitotarvikkeista yksilöllisen tarveharkinnan perusteella kotiinkuljetussopimus.

 

Kotihoitotiimien yhteystiedot

Etelä-Karhulan tiimi

Yhteyspuhelin
044 702 6591

Kolkansaaren tiimi

Yhteyspuhelin
044 702 6618

Itä-Karhulan tiimi

Yhteyspuhelin
044 702 6597

 

Pohjois-Karhulan tiimi

Yhteyspuhelin
044 702 6629

 

Yhteystiedot

Kolkansaari ja Itä-Karhula
Toivelinnankatu 2

Kotihoidon esimies
Jenni Yläjääski
puh. 040 648 7453

Palveluohjaaja
Maija Björkas
puh. 044 286 0133

Etelä- ja Pohjois-Karhula
Toivelinnankatu 2

vs. kotihoidon esimies
Heli Hämäläinen
puh. 044 702 7739

Palveluohjaaja
Marika Ahlqvist
puh. 044 702 7240

 

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi