Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Muut kuin edellä mainitut
henkilöt voivat tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25)

Voit ottaa yhteyttä sähköisesti alla olevan linkin kautta.

Sähköisen lomakkeen linkki: IkäOpastin yhteydenottopyyntö
 

Tietoa sähköisen lomakkeen käsittelystä

Sähköinen yhteydenotto vastaanotetaan Kotkan kotihoidon asiakasneuvonnassa.
Antamiesi tietojen perusteella asiakasneuvonnan asiakasohjaaja ottaa yhteyttä puhelimitse yhteydenottajaan tai henkilöön, jota asia koskee. Lomakkeeseen tulee aina kirjoittaa yhteydenottajan yhteystiedot
annettujen tietojen varmistamiseksi. Mikäli yhteydenotto lähetetään toisen henkilön suostumuksella, ottaa asiakasohjaus aina ensisijaisesti yhteyttä henkilöön, jota asia koskee.

Yhteydenotossa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään yhteydenoton tai ilmoituksen käsittelemiseksi sosiaalihuollon palveluprosessin mukaisesti. Henkilötietoja tallennetaan
IkäOpastin asiakasrekisteriin ja tarvittaessa kotihoidon asiakasrekisteriin.

Linkki tulostettavaan yhteydenottolomakkeseen