Hoiva-asumiseen hakeutuminen ja Sas-toiminta

Hoiva-asumisella tarkoitetaan tehostettua palveluasumista, hoivaa ja hoitoa hoivayksikössä. Hoiva-asumiseen haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksen hoiva-asumispaikasta tekee ensisijaisesti palveluntarpeessa oleva itse, omainen tai läheinen.

Hakemuksen teossa voi avustaa kotihoidon tai vuodeosaston henkilöstö, hakijaa hoitava lääkäri tai muu asiakasta hoitava taho.

Hakemus ja ohjeet

Hoiva-asumisen hakuohje

Hoiva-asumisen hakulomake (päivitetty 6.8.2018)

Tulo- ja varallisuusselvitys

Huom! Lomake on sähköisessä muodossa, sen voi täyttää tietokoneella, tulostaa ja allekirjoittaa.

Hakemuksen liitteenä tulee olla hakijan oman alueen kotihoidon tai perusterveydenhuollon sairaalan vuodeosaston tekemä palvelutarpeen arviointi, joka tehdään yhdessä hakijan ja tarvittaessa hänen omaistensa kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja hakija määrittelevät millaista palvelutarvetta ja toimintakyvyn vajetta hakijalla on ja miten niihin voidaan vastata. Aina ensin kartoitetaan kotihoidon mahdollisuudet vastata todettuun palvelutarpeeseen.

Hoiva-asumisen palvelutarpeet syntyvät toimintakyvyn, voimavarojen ja terveydentilan muuttuessa huonompaan suuntaan. Hyvin ja huolellisesti tehty arviointi edistää hoidon ja palvelun suunnittelua sekä toteutusta.

Saatujen tietojen perusteella SAS- (selvitä - arvioi - sijoita) työryhmä tekee päätöksen palveluiden antamisesta.

Hakemuslomakkeita saa myös Kotkan SAS-toimistosta, kotihoitoalueiden palveluohjaajilta ja Karhulan sairaalan sosiaalityöntekijältä.

Hoiva-asumisen asukas

  • Tarvitsee päivittäin monipuolista ympärivuorokautista apua, eikä maksimaalinen kotihoito / tukipalvelut ole enää riittävät
  • Turvallinen asuminen ei ole järjestettävissä itsenäisessä asumisessa maksimaalistenkaan palveluiden turvin

Kiireellisyys arvioidaan aina yksilöllisesti, hakijan tilanteen / toimintakyvyn muuttuessa kiireellisyyden tarve voi muuttua.

Paikan hakeminen muualta kuin kotikunnasta

Kotkalainen voi hakea hoiva-asumispaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea hoiva-asumispaikkaa Kotkasta.

Jos esimerkiksi kotkalainen haluaa hakea hoiva-asumispaikkaa sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat, hänen tulee tehdä hakemus kyseiseen kuntaan. Hakemus käsitellään siinä kunnassa, josta paikkaa on haettu.

Jos joku muu kuin kotkalainen vanhus, haluaa hakea hoiva-asumispaikkaa Kotkasta, hänen tulee tehdä hakemus tällä sivustolla olevan Hoiva-asumisohjeen mukaisesti SAS-työryhmälle.

Yhteystiedot

SAS-toimisto
City-koti
Museokatu 6
48100 Kotka

Sosiaaliohjaaja
Katri Vainio
puhelinaika
ma - to klo 12.00 - 13.00
040 845 8213
 

Asumispalvelukoordinaattori
Maija Rantala
puh. 044 702 7335

Asumispalvelukoordinaattori
Pia Vihavainen
puh. 040 186 2994


Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi