Kymenlaakson IkäOpastin

Sote-uudistuksessa haetaan tehokkuutta ja toimivia malleja hallituksen kärkihankkeiden kautta. SOTE Kymenlaakso -projekti on saanut STM:n rahoituksen IkäOpastin-hankkeelle, jossa kehitetään keskitettyä ikääntyvien asiakas- ja palveluohjausmallia koko maakuntaan.

IkäOpastin on neuvonnan toimintamalli, jossa asiakas saa tietoa ja palvelutarpeen arviointia keskitetysti ja ohjatusti, mutta häntä rohkaistaan myös omatoimisuuteen. Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tarkoittaa neuvonnan toimintamallia, jossa tarvittavaa tietoa alueen palveluista on helposti saatavilla niin omatoimisesti kuin ammattilaisten ohjaamana. Mikäli ohjaus ja neuvonta ei riitä, asiakas pääsee helposti palvelutarpeen arviointiin ja edelleen palvelun piiriin.

Kymenlaaksonopastin.fi -verkkosivuille on kerätty kattava tietopankki mm. eri palveluista, eduista, hyvinvoinnista ja terveydestä. Tietoa voivat hyödyntää niin asiakkaat, omaiset kuin ammattilaisetkin.
Tutustu sivustoon klikkaamalla alla olevaa kuvaketta.