Hoiva-asumisen palveluseteli

Tällä sivulla on tietoa palveluseteleistä palvelusetelituottajalle sekä asiakkaalle.

Asiakas

Hoiva-asumisen palveluseteli on yksi tapa järjestää hoivapalveluja kaupungin oman palvelun ja ostopalvelujen rinnalla. Päätöksen hoiva-asumisen palvelusetelistä voi saada asiakas, jonka palveluntarpeen on arvioinut SAS-työryhmä. Hoiva-asumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja se määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Palveluseteli on tarkoitettu kattamaan hoivasta aiheutuneet kustannukset. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. Vuokran, ateriat, lääkkeet ja muut tarvittavat palvelut asiakas maksaa itse.

Asiakas voi valita haluamansa palveluntuottajan Kotkan kaupungin hyväksymistä hoiva-asumisen palvelusetelituottajista. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita.

Palveluseteliohje, Hoiva-asuminen

Tulotietolomake
(Taloudellinen selvitys palvelusetelin arvon määritystä varten)

Lista hyväksytyistä hoiva-asumisen palvelusetelituottajista

Palvelusetelituottaja

Kotkan kaupungin vanhustenhuollon vastuualue hakee yrityksiä hoiva-asumisen palvelusetelituottajiksi. Hyväksytyt palvelusetelituottajat tuottavat hoiva-asumispalveluja asiakkaille, joille on myönnetty Kotkan kaupungin hoiva-asumisen palveluseteli. Hoiva-asumisen palvelusetelituottajaksi voidaan hyväksyä palveluntuottajat, joiden hoiva-asumisyksikkö sijaitsee Kotkan kaupungin tai sen rajanaapurikuntien (Pyhtää, Hamina, Kouvola) alueella.

Hakemus hoiva-asumisen palvelusetelituottajaksi

Lisätietoja:

Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen
puh. 040 701 3626

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kotka.fi

 

Yhteystiedot

Asumispalvelukoordinaattori
Maija Rantala
p. 044 702 7335

Asumispalvelukoordinaattori
Pia Vihavainen
p. 040 186 2994

vs. sosiaaliohjaaja, SAS
Katri Vainio
p. 040 845 8213

Osoite
Kotkansaaren City-koti
2. kerros
Museokatu 6
48100 Kotka