Hoivapalvelut

Haukkavuoren torniHoivapalvelujen tarkoituksena on tarjota ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa paljon apua tarvitseville asiakkaille, jotka eivät selviydy kotihoidossa.

Hoivapalvelua Kotkan kaupunki tuottaa omana toimintana, ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta sekä hoivan palvelusetelillä. Yhteenä hoivapalvelun paikkoja Kotkassa on noin 750.

Hoivapalvelut ovat vanhustyön toiminnallinen kokonaisuus, jossa toimintatavat ovat alueellisesti yhdessä sovittuja ja yhdenmukaisia. Toimintakulttuurin lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja voimavaralähtöisyys. Toimintaympäristö mahdollistaa asiakkaiden aktiivisen osallistumisen ja yksityisyyden. Henkilöstö on vanhustyöhön sitoutunutta ja ammattitaitoista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteen, että vuoteen 2015 mennessä laitos ei ole kenenkään koti. Kotkan vanhuspalvelut on tehnyt työtä tämä ajatus tähtäimenä ja tavoitteeseen on päästy elokuun alussa 2013. Kotkassa ikääntyneiden asumispaikat ovat kaikki hoiva-asumista (tehostettu palveluasuminen), jolloin jokaisella on oma huone WC-tiloineen.

Lyhytaikaisia kuntoutuspaikkoja (asiakasmaksut ovat ns. laitosmaksuja) on Karhuvuorikoti 4:ssä sekä Eskolan Virkkulassa ja Kotvassa (kotiutusvalmennus-yksikkö).

 

Vaihda tekstin kokoa:
Paina Ctrl-näppäin pohjaan, sen jälkeen
+ tai -

Yhteystiedot

Hoivapalvelun johtaja
Tuula Karttunen
p. 040 701 3626

Sihteeri
Tuula Paakkari
p. 044 702 7223

Osoite:
Museokatu 6,
48100 Kotka

 

sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi