Ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut

Kotkan kaupungin ja muiden toimijoiden ikäihmisille suunnatuista ennaltaehkäisevistä palveluista on koottu yhteenveto. Yhteenveto sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:Esite

  • palveluohjaus ja neuvonta
  • aktiivinen arki
  • kolmannen sektorin toiminta
  • kotona asumisen tukeminen
  • ennaltaehkäisevä työ hoivakodeissa

Ennaltaehkäisevien palvelujen yhteenveto

Palveluohjauksen esite

 

Kotkan kaupungilla on tarjolla vanhuksille sopivia asumisratkaisuja.
 

Siirry Vanhusten asumisen sivustolle

EsiteJulkaisut Kotkan vanhuspalvelut-sivustolla

Aktiivista arkea ikääntyville -esite
Terveisiin elinvuosiin on mahdollista vaikuttaa!

Muistin tukena -esite
Miten hoitaa muistia ja selvitä muistisairauden kanssa?

Ikäihmisten elämää omassa kodissa - esite
Hyvä arki kuluu kaikille!

 

 

Hyvinvointia edistävä toiminta

Pienryhmätapaamisia tarjotaan kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille, jotka eivät ole palvelujen piirissä.

Kaikkiin ryhmätilaisuuksiin lähetetään kirjeellä henkilökohtainen kutsu.Tavoitteena on

  • palveluista tiedottaminen
  • ohjaus ja neuvontaturvallisuuden lisääminen
  • omien selviytymiskeinojen löytäminen ja tukeminen

 

Ajankohtaista

Ikäihmisille suunnatut liikunta- ja kulttuuripalvelut

Tietoa ikääntyvien liikuntamahdollisuuksista ja kulttuuritarjonnasta löydät alta

Ikäihmisille suunnatut liikunta- ja kulttuuripalvelut

Siirry Kulttuuripalveluiden sivulle

 

Järjestöt ja yhdistykset Kotkassa

Siirry järjestöt ja yhdistykset Kotkassa -sivustolle

Yhteystiedot

Kotihoidon esimies
Eija Tulikoura
puh. 040 6705 277

Kotkansaaren kotihoitoalue
Palveluohjaaja
Marja Halmetoja
puh. 044 702 7833

Palveluohjaaja
Meiju Suikkanen
puh. 040 631 3401

Länsi-Kotkan kotihoitoalue
Palveluohjaaja
Hanna-Kaisa Mikkonen
044 702 5613

Karhulan kotihoitoalue
Palveluohjaaja
Marika Ahlqvist
Pohjois-Karhula, Etelä-Karhula
puh. 044 702 7240

Palveluohjaaja
Maija Björkas
Itä-Karhula ja Kolkansaari
puh. 044 286 0133

sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi