Asiakasneuvonta

Asiakasneuvonnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa sekä varmistaa tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.
Asiakasneuvonnasta saat juuri sinulle sopivaa

  • tietoa hyvinvoinnin edistämisestä
  • tietoa kotiin saatavista tukipalveluista
  • tietoa yksityisestä ja kunnallisesta kotihoidosta

Asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan tarvittaessa palvelutarpeen laajempi kartoitus jatkuu kotihoidossa tai muiden asiantuntijapalveluiden tuella.
Kotikäyntejä tekevät alueellisen kotihoidon palveluohjaajat.


Esite asiakasneuvonnasta

 

Miten asiakasneuvontaa saa?

Neuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse arkisin (normaali puhelun maksu).
Yhteydenottaja voi olla ikäihminen itse, omainen, läheinen tai muu henkilö, joka on huolestunut vanhuksen kotona selviytymisestä.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköisesti alla olevan linkin kautta

Palaute ja yhteydenotto pyyntö asiakasohjaajille

 

Ikääntyneiden asiakasneuvontapankki

Ikääntyneille on koottu asiakasneuvontapankkiin tärkeää tietoa ja ohjeita itsehoidon tueksi sekä välineeksi. Sivuilta löytyy infoa ravitsemuksesta, lääkkeistä, unesta, seksuaalisuudesta, alkoholista, tupakasta ja riippuvuuksista, suun-, ihon- ja jalkojen hoidosta, näöstä ja kuulosta, liikunnasta ja kehon huollosta sekä omasta ja ympäristön turvallisuudesta.

Virikkeitä verkosta

Lisäksi voit etsiä alla olevien linkkien kautta itseäsi kiinnostavia ajanvietteitä ja virikkeitä!

Sudokuja

Sanomalehdet verkossa

Kymensanomat verkossa

Selkokielinen sanomalehti

Virtuaalikirkko

Vahvike virikeaineistopankki

 

 

 

Kotihoidon
asiakasneuvonta

Asiakasohjaajat
040 5721 496

Puhelinpalvelu ma-pe
klo 8.30 - 15.00