Asiakasneuvonta

Asiakasneuvonnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa sekä varmistaa tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.
Asiakasneuvonnasta saat juuri sinulle sopivaa

  • tietoa hyvinvoinnin edistämisestä
  • tietoa kotiin saatavista tukipalveluista
  • tietoa yksityisestä ja kunnallisesta kotihoidosta

Asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan tarvittaessa palvelutarpeen laajempi kartoitus jatkuu kotihoidossa tai muiden asiantuntijapalveluiden tuella.
Kotikäyntejä tekevät alueellisen kotihoidon palveluohjaajat.


Esite asiakasneuvonnasta

Miten asiakasneuvontaa saa?

Neuvontaa saa asiakasohjaajalta puhelimitse arkisin (normaali puhelun maksu).
Yhteydenottaja voi olla ikäihminen itse, omainen, läheinen tai muu henkilö, joka on huolestunut vanhuksen kotona selviytymisestä.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä sähköisesti alla olevan linkin kautta.

Sähköisen lomakkeen linkki: IkäOpastin yhteydenottopyyntö

Tietoa sähköisen lomakkeen käsittelystä

Sähköinen yhteydenotto vastaanotetaan Kotkan kotihoidon asiakasneuvonnassa. Antamiesi tietojen perusteella asiakasneuvonnan asiakasohjaaja ottaa yhteyttä puhelimitse yhteydenottajaan tai
henkilöön, jota asia koskee. Lomakkeeseen tulee aina kirjoittaa yhteydenottajan yhteystiedot annettujen tietojen varmistamiseksi. Mikäli yhteydenotto lähetetään toisen henkilön suostumuksella,
ottaa asiakasohjaus aina ensisijaisesti yhteyttä henkilöön, jota asia koskee.

Yhteydenotossa ilmoitettuja henkilötietoja käytetään yhteydenoton tai ilmoituksen käsittelemiseksi sosiaalihuollon palveluprosessin mukaisesti. Henkilötietoja tallennetaan
IkäOpastin asiakasrekisteriin ja tarvittaessa Kotihoidon asiakasrekisteriin.

 

Kotihoidon asiakkaan palveluohjaus

• Kotihoidon asiakkaan palveluohjaus käynnistyy alueellisen kotihoidon asiakkaalla yhteydenotolla oman alueen palveluohjaajaan
• Palveluohjauksessa paneudutaan syvälle ikäihmisen tilanteeseen ja etsitään yhdessä hänen sekä mahdollisesti läheisen kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
• Palveluntarve selvitetään laaja-alaisesti ja sen pohjalta laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan ikäihmisen omat näkemykset kotihoidosta. Palvelu kokonaisuus rakentuu kotihoidon ja muiden
toimijoiden tuottamista palveluista
• Palveluohjaaja kotihoidossa vastaa asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisestä, riittävien palveluiden määrittämisestä ja järjestämisestä sekä asiakkaan toimintakyvyn seurannasta ja tarvittaessa tilanteen
uudelleen arvioinnista.
Kotihoitoalueiden palveluohjaajien yhteystiedot löytyvät kotihoitoalueiden tiedoista. 

 

 

Kotihoidon
asiakasneuvonta

Asiakasohjaajat
040 5721 496

Puhelinpalvelu ma-pe
klo 8.30 - 15.00