Kuntayhteistyö

HAKO-hankkeen toimintaan kuuluvat olennaisesti toimenpiteet Kotkan ja Haminan kaupungeissa kuntayhteistyönä. Hanke toimii molemmissa kaupungeissa kunnan edustajien, TE-palveluiden, yritysten, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa. Tästä toiminnasta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita toukokuussa 2015 toteutettu Työ voimaksi! -kiertue Haminan ja Kotkan toreilla, jossa oli mukana runsaasti hankkeen yhteistyökumppaneita.

Työttömän työnhakijan polku

Työttömän työnhakijan polku -opas antaa perustietoa työttömyyden eri vaiheista kaikille työttömyyden ja työllisyysasioiden parissa työskenteleville. Polun kuvaus soveltuu työttömyyden hoitoon perehtymiseen ja kokonaisuuden hahmottamiseen esimerkiksi kaupunginvaltuustoille ja hallituksille, lautakunnille, päättäjille, työryhmille, opiskelijoille jne. Tämä polkumallinnus kuvaa kaikkia niitä tekijöitä ja mahdollisuuksia sekä rooleja ja vastuita, joita on työttömällä itsellään, työntekijöillä, palveluntuottajilla, koulutusjärjestelmällä, eläkejärjestelyillä, kunnalla ja valtiolla työttömän polulla. Jokainen työtön on omalla polullaan kosketuksissa näihin tahoihin lainsäädännön näkökulmast tai oman polkunsa nivelkohdissa tavalla tai toisella.

Työttömän työnhakijan polku -opas

Työpaikkaohjauskokonaisuus

Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita kuntayhteistyössä on kehittää uusia keinoja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen kuntasektorille. Tätä tarkoitusta varten on suunniteltu työpaikkaohjauskokonaisuus, joka helpottaa pitkäaikaistyöttömän mahdollisuuksia toimia työpaikassa. Ohjaava henkilö ja ohjattava asiakas saavat opaskirjat, joiden avulla voidaan tehdä työskentelystä sekä pitkäaikaistyöttömälle että työpaikalle onnistunut kokonaisuus. Prosessin aikana pitkäaikaistyötön, työnantaja/hallintokunnan edustaja sekä ohjaaja arvioivat yhdessä asiakkaan toimintaa pyrkien edistämään asiakkaan työllistymistä.

Työpaikkaohjaus tuotekortti

 


Työntekijän opas
Työntekijän opas tuotekortti


Työnantajan opas
Työnantajan opas tuotekortti
 

Kela-pilot

Hamina - Kotka kuntakokeiluhanketta pyydettiin kehittämään toimintatapa ns. Kela-listan purkuun sekä nostamaan esille asiakassegmenttejä listan asiakkaista. Kela-pilot sisältää kuvauksen tehdystä työstä ja suosituksen listan purkamiseksi, asiakassegmentoinnin sekä palvelusuositukset.

Kela -pilot
Kela -pilot tuotekortti

 

Kuntayhteistyö, kuva