Yritysyhteistyö

Hamina-Kotka kuntakokeiluhankkeen yhtenä tavoitteena on ollut yritysten linkittäminen mukaan kokeiluun. Tämä on konkretisoitunut hankkeessa piilotyöpaikkojen ja työkokeilupaikkojen etsimisenä. Yrityskoordinaattori on kartoittanut yritysten tarpeita, ja etsinyt työnhakijan yrityksen ilmoittamaan paikkaan. Toinen lähestymistapa on ollut, että paikkoja on etsitty räätälöidymmin, ennalta valittujen työnhakijaryhmien tarpeista lähtien.

Yritysyhteistyön ovat kuuluneet myös Hualit Siä töitä?-tapahtumat, joissa yrittäjyys on ollut vahvasti esillä. Lisäksi yrityskoordinaattori on osallistunut yrittäjien tapahtumiin, esimerkiksi aamukahveille.

Yrityskoordinaattoritoiminta Hamina-Kotka kuntakokeiluhankkeessa 2015

Raportti yrityskoordinaattorin työstä

Työnetsintäpilotti – yritysyhteistyö

Työnetsijäpilotissa testattiin rekrytointiyrityksen käyttöä pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja niin sanottujen piilotyöpaikkojen etsinnässä yrityksistä.

Työnetsintä-pilotin loppuraportti