Yksilöohjausmallit

Laadukas, tavoitteellinen ja tiivis yksilöohjaus on työttömien kanssa työskentelyssä yksi kulmakivistä. Henkilökohtaisten tavoitteiden ja urasuunnitelmien selkeyttäminen ja työllistymisen esteiden poistaminen auttavat asiakasta eteenpäin omalla polullaan. Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke on kehittänyt yksilöohjaukseen strukturoituja ohjausmalleja.

Kahdeksan kerran malli

Kahdeksan kerran ohjausmalli kuvaa tavoitteellisen ja kokonaisvaltaisesti yksilöohjausprosessin, joka on havaittu toimivaksi. Yksilöohjauksen materiaalipakin tarkoituksena on palvella työllistymisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä toimijoita, jotka työssään kohtaavat asiakkaita. Yksilöohjausprosessi on suunniteltu ja koottu siten, että se kohtaa ohjattavan joka elämäntilanteessa.

Kahdeksan kerran ohjausmalli
Kahdeksan kerranmalli Tuotekortti

Työntekijän opas

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle on kehitetty Työntekijän opas -työkirja. Oppaassa käsitellään perehdytystä, tavoitteita ja arviointia sekä työelämän sääntöjä. Kirja on tarkoitettu kulkemaan asiakkaan mukana.

Työntekijän opas opaskirja
Työntekijän opas tuotekortti

Räätälöityä koulutusta pitkäaikaistyöttömille

Räätälöityä koulutusta pitkäaikaistyöttömille -raportti ja pilottien kuvaus on tuotettu ohjaustyötä tekeville ammattilaisille tuomaan näkyväksi erilaisia tapoja toteuttaa koulutusta. Moduloidun koulutuksen kohderyhmää ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, jotka hyötyvät opintojen henkilökohtaistamisesta ja jotka haluavat esimerkiksi yhdistää työkokeilun ja koulutuksen opiskelumotivaation vuoksi. Raportissa esitellään kaksi HAKO-hankkeen kehittämää koulutuspolkua: oppipoika-mestarimalli ja hoiva-avustajamalli. Lisäksi tuodaan esille nykyisiä toimintatapoja, havaintoja, kokemuksia sekä kehittämistarpeita, joita selvitystyön ja pilottien aikana tuli esille.

Räätälöityä koulutusta pitkäaikaistyöttömille opas
Räätälöityä koulutusta pitkäaikaistyöttömille tuotekortti