Asiakasohjaus

Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen (2012 - 2015) tavoitteena oli kehittää asiakasohjauksen malleja työttömien kanssa työskenteleville työkaluiksi. Ohjausmallit on kehitetty erilaisille asiakasryhmille ja työttömyyden eri vaiheisiin. Ohjausmalleista tuotettiin oppaat, joiden avulla jokainen ohjaustyötä tekevä voi hyödyntää valmiita materiaaleja työssään. Jokaisesta ohjausmallista on laadittu tuotekortti, josta voi helposti katsoa ohjausmallin kohderyhmän, tavoitteet, hyödyt ja vaikuttavuuden sekä tarvittavat resurssit.

HAKOn ohjausmallit lyhyesti