Hyväksi koettuja malleja asiakastyöhön työllistämisen tueksi

Kuntakokeilu oli hallitusohjelmaan sisältynyt työllisyyden kehittämiskokonaisuus. Valtakunnallista ohjelmaa rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö ja kokeiluun osallistuivat kunnat (yhteensä 26 hankealuetta). Kuntakokeilun tarkoituksena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Keskeistä kokeilussa oli uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Hamina – Kotka kuntakokeiluhanke (2012-2015) tuotti ohjausmalleja, materiaaleja sekä toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edellytysten parantamiseen. Mallit on suunnattu työllisyysasioiden parissa työskenteleville henkilöille, erityisesti yksilö- ja ryhmäohjaustyötä tekeville. Hankkeen tuottamat materiaalit ovat vapaasti käytössänne ja niitä voitte tarvittaessa muokata tarpeisiinne sopivaksi. Lisää materiaaleja löytyy sivuilta www.hakohanke.fi