Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on pitkään työttömänä olleille tarkoitettu työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintaa edistävä toimepide.

Työtoimintapaikka voi olla kaupungin toimipisteissä, valtiolla, yhdistyksissä, säätiöissä, järjestöissä (ei yksityisessä yrityksessä)

 • työtehtävät avustusluonteisia
 • työtoimintaa voi olla 1 - 4 päivää viikossa 4 - 8 tuntia kerrallaan
 • jaksot vähintään 3 kk, enintään 24 kk pituisia
 • kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde
 • tulona työtoiminnan aikana työmarkkinatuki, kulukorvaus 9 € / läsnäolopäivä, maksuttomat uimahallikäynnit, matkakorvaus (paikallisliikenteen kuukausikortti) mikäli matka kotoa työtoimintapaikkaan on yli 2 km


Ennen työtoiminnan alkamista laaditaan yhdessä te-hallinnon asiantuntijan ja sosiaaliohjaajan kanssa aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yksilöllisen tilanteen huomioiden sopiva palvelukokonaisuus.

Aktivointisuunnitelma voi sisältää työtoiminnan lisäksi myös muita kuntouttavia palveluja. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja sosiaaliohjaaja tukee sekä työtoiminnan aikana että jatkosuunnitelmien työstämisessä. Kuntouttavan työtoimintaan osallistuva on tapaturmavakuutettu ja terveydenhuolto toteutuu perusterveydenhuollon kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja


Kotkan kaupunki on kilpailuttanut kuntouttavan työtoiminnan syksyllä 2015. Ostopalvelun tuottajina toimivat seuraavat tahot:

 • Sotek-säätiö (30 vuotta täyttäneille työnhakijoille)
 • A-klinikkasäätiö / Itä-Suomen palvelualue
 • Etelä-Kymenalaakson ammattiopisto / Rannikkopajat / 4-paja (alle 30-vuotialle työnhakijoille)
 • Haminan Sininauha ry.
 • Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.
 • Kotkan Korttelikotiyhdistys ry.
 • Kotkan Ratsastajat ry.
 • Kaakonkulman Kulttuurimylly ry.
 • Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry.
 • Ravimäkiyhdistys ry.
 • Kohti Työtä Ry
 • Suomen Pelastusarmeijan Säätiö

 

Työllisyyspalvelut

Kunnallinen työllisyyden hoito, puhelinaika sosiaaliohjaajille
ma-pe klo 13-14

Sosiaaliohjaajat

Halonen Sanna
p. 040 184 2044

Lankila Irene
p.040 688 3804

Ristola Milla
p. 040 485 8603

Työllisyyspäällikkö
Elina Mäkelä
p. 040 669 3559
elina.m.makela(at)kotka.fi

Työhönvalmentaja
Aino Byman
p. 040 544 9254

Sopimusasioissa

Sosiaalijohtaja
Heli Sahala
p. 040 196 5146

etunimi.sukunimi@kotka.fi

Kymijoki