Etsivä nuorisotyö ja starttipajatoiminta

Etsivä nuorisotyö

Nuorisolain 7 b §:n mukaan etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai usemmat kunnat yhdessä. Kotkassa kaupunki ostaa etsivän nuorisotyön palvelun Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Rannikkopajoita.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivään nuorisotyöhön kuuluu olennaisesti yhteistyö palveluverkoston toimijoiden kanssa.

Finders - etsivä nuorisotyö Rannikkopajoilla


Starttipajatoiminta

Starttipajatoiminta on Kotkan kaupungin ostopalvelua ja palveluntuottajana toimii Rannikkopajat. Starttipajatoiminta on tarkoitettu kotkalaisille, alle 17-vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman toisen asteen koulutuspaikkaa tai ovat keskeyttäneet opinnot. Starttipajalla tapahtuvan ryhmävalmennuksen tavoitteena on nuoren elämänhallinta-, opiskelu-, ja työelämätaitojen selkiyttäminen, vahvistaminen ja ylläpitäminen yksilö- ja ryhmätyömenetelmin. Tavoitteena on nuoren kiinnittyminen toisen asteen koulutukseen. Päivittäisessä toiminnassa pyritään takaamaan jokaiselle nuorelle onnistumisen kokemuksia sekä mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteutustapaan, joiden kautta nuoren itsetunto vahvistuu.

Starttipajatoiminta Rannikkopajoilla