Aikuisten työpajat

Aikuisten työpajat Remppa ja Ura ovat Kotkan kaupungin ostopalvelua ja niiden tuottajana toimii Sotek-säätiö. Työpajoissa asiakkaat työskentelevät työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Palvelut on suunnattu kotkalaisille yli 29-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille.

Työpajatoiminnan tarkoituksena on tukea yksilöllisesti työttömän polkua työelämään. Pajajakson tavoitteena on tukea ja ohjata pajatyöntekijää arjenhallinnassa, työ- tai koulutuspaikan etsimisessä ja niihin hakeutumisessa. Työt pajalla räätälöidään asiakkaan osaamisen ja terveydentilan mukaan. Tukena jakson aikana ovat työvalmentaja, työhönvalmentaja ja yksilövalmentajat.

Remppa-pajassa tehdään erilaisia pieniä remontteja ja muita kiinteistöjen korjaustöitä sekä kalusteiden kunnostusta. Lisäksi pajalla toimii muuttopalvelu. Pajan asiakkaalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tai koulutusta alan töistä. Remppa-paja soveltuu myös maahanmuuttaja-asiakkaille, jotka tarvitsevat vielä harjoitusta kielitaitoonsa. Remppa-pajalta kaupungin yksiköt voivat tilata apua esimerkiksi remontointi- ja korjaustöihin sekä muuttoihin.

Ura-paja on kohdennettu asiakkaille, jotka ovat motivoituneita muutokseen. Tämä toiminta sopii myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä kielitaito työhön tai tarkoituksena hakeutua koulutukseen. Ura-pajajakso räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan esim. niin, että se alkaa noin kuukauden mittaisella kartoitusjaksolla Sotekin omissa yksiköissä. Tänä aikana selvitetään asiakkaan kokonaistilanne ja tuen tarpeet. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan työpaikkamahdollisuudet.

Asiakas voi myös aloittaa pajajaksonsa suoraan työkokeilulla yrityksessä tai kuntouttavassa työtoiminnassa siihen sopivassa työtoimintapaikassa. Ura-pajalla asiakasta ohjataan ja tuetaan työpaikan etsimisessä, työhön siirtymisessä, koulutukseen hakeutumisessa ja siirtymisessä.

Aikuisten työpajatoimintaa on tarjolla myös Korttelikotiyhdistyksen toteuttamana. Korttelikotiyhdistyksen aikuisten työpajatoimintaa toteutetaan Kumppanuustalon yhteisöpaja Viikarissa.

Vuoden 2016 alusta lukien aikuispajatoimintaa on toteutettu myös Ekamilla. Tässä toiminnassa on tarkoituksena, että myös vanhemmat työttömät pääsevät hyötymään oppilaitosyhteistyönä toteutetusta pajatoiminnasta.

Lisätietoja

Sotek-säätiö

Piia Talvitie
Yksilö- ja työhönvalmennus
puh. 044 777 0415
piia.talvitie (at) sotek.fi

Minna Labbas
Yksilö- ja työhönvalmennus
puh. 044 777 0366
minna.labbas (at) sotek.fi

Tommi Rantala
Työvalmentaja
puh. 044 777 0401
tommi.rantala (at) sotek.fi

Kotkan Korttelikotiyhdistys

Anne Heimola
puh. 044 090 3035
anne.heimola (at) korttelikoti.fi

Ekami

Mikko Kamila
puh. 044 794 9904
mikko.kamila (at) ekami.fi