Työkokeilu

Työkokeilu on tavoitteellinen Työ- ja elinkeinotoimiston toimenpide, johon voi osallistua työtön työnhakija. Työkokeilua voidaan käyttää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseen tai tukemaan työelämään palaamista.

Työkokeilupaikka voi olla yhdistyksessä, säätiössä, valtiolla, kunnan toimipisteissä tai yksityisessä yrityksessä.

Työaika 4-8h päivässä viitenä päivänä viikossa. Työkokeilussa voi olla enimmillään kuusi kuukautta. Työkokeilun ajalta toimeentulona on työttömyysetuus ja kulukorvaus 9€ osallistumispäivältä. Työkokeilusta tehdään sopimus työpaikan, työnhakijan ja te-toimiston välillä ennen työkokeilun aloittamista.

Kotkan kaupunki tarjoaa myös työkokeilupaikkoja eri toimipisteissä ja tehtävissä.

Työkokeilu työpaikalla - tietoa työnantajalle