Kuntalisä

Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistämiseen kaupungin alueella. Tähän tarkoitukseen on tarjolla taloudellista tukea kaupungin alueen toimijoille. Taloudellisen tuen tarkoituksena on madaltaa toimijoiden työllistämiskynnystä. Yksi taloudellisen tuen muoto on yhdistyksille ja yrityksille maksettava kuntalisä.

Kuntalisä yhdistyksille ja yrityksille

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää Kotka-Haminan seudun yhdistyksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Kuntalisää voivat hakea yhdistykset työttömälle, jonka vakituinen asuinkunta on Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kuntalisän säännöt yhdistyksille 1.1.2018 alkaen

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää myös yrityksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Palkkatuella työllistettävän työttömän asuinkunta tulee olla Kotka. Kuntalisää saavan yrityksen kotipaikka tulee myös olla Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kuntalisän säännöt yrityksille 1.1.2018 alkaen

Nuorten kuntalisä

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää yrityksille, jotka palkkaavat 17–25-vuotiaan nuoren uuteen työsuhteeseen. Sekä työllistettävän nuoren että työllistävän yrityksen tulee olla kotkalainen.

Työsuhteen ja kuntalisän kriteerit ovat:

- Työsuhde kestää vähintään yhden kuukauden
- Viikkotunnit vähintään 25 h / vko
- Kuntalisää maksetaan korkeintaan kahden kuukauden ajan
- Kuntalisän määrä on 350 € / kk
- Samalle yritykselle voidaan maksaa tukea korkeintaan kahdesta nuoresta
- Ei vaadi valtion palkkatukea pohjaksi

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisiä anotaan hakemuksella johon liitetään jäljennökset työvoimatoimiston palkkatukitukipäätöksestä, työsopimuksesta sekä selvitys työllistetyn palkkauskustannuksista. Kuntalisää myönnetään siinä järjestyksessä, kuin hakemuksia tulee. Lisää ei voi varata tulevalle ajalle.

Kuntalisä maksetaan takautuvasti tilitystä vastaan. Tilityksen liitteenä on oltava jäljennös lomakkeesta "selvitys työllistetyn palkkakustannuksista", jäljennös palkkakuitista sekä selvitys lomarahoista.

Kuntalisätilitykset toimitetaan osoitteeseen:
Työllisyyspalvelut Kotka, Vuorikatu 5 C, 48100 KOTKA
 

Kuntalisähakemus

Kuntalisän maksatushakemus

Yhteystiedot

Työllisyyssihteerit
Merja Laitinen ja Minna Hyypiä
p. 0400 580 869
etunimi.sukunimi@kotka.fi