Kuntalisä

Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistämiseen kaupungin alueella. Tähän tarkoitukseen on tarjolla taloudellista tukea kaupungin alueen toimijoille. Taloudellisen tuen tarkoituksena on madaltaa toimijoiden työllistämiskynnystä. Yksi taloudellisen tuen muoto on yhdistyksille ja yrityksille maksettava kuntalisä.

Kuntalisä yhdistyksille ja yrityksille

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää Kotka-Haminan seudun yhdistyksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Kuntalisää voivat hakea yhdistykset työttömälle, jonka vakituinen asuinkunta on Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kuntalisän säännöt yhdistyksille

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää myös yrityksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Palkkatuella työllistettävän työttömän asuinkunta tulee olla Kotka. Kuntalisää saavan yrityksen kotipaikka tulee myös olla Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kuntalisän säännöt yrityksille

Nuorten kuntalisä

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää yrityksille, jotka palkkaavat 17–25-vuotiaan nuoren uuteen työsuhteeseen. Sekä työllistettävän nuoren että työllistävän yrityksen tulee olla kotkalainen.

Työsuhteen ja kuntalisän kriteerit ovat:

  • Työsuhde kestää vähintään yhden kuukauden
  • Viikkotunnit vähintään 25 h / vko
  • Kuntalisää maksetaan korkeintaan kahden kuukauden ajan
  • Kuntalisän määrä on 350 € / kk
  • Samalle yritykselle voidaan maksaa tukea korkeintaan kahdesta nuoresta
  • Ei vaadi valtion palkkatukea pohjaksi

Kuntalisän säännöt yrityksille/Nuorten kuntalisä

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisiä anotaan hakemuksella, johon liitetään jäljennökset työvoimatoimiston palkkatukitukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Hakemukseen kirjataan selvitys työllistetyn palkkauskustannuksista. Kuntalisää myönnetään siinä järjestyksessä, kuin hakemuksia tulee. Lisää ei voi varata tulevalle ajalle.

Kuntalisä maksetaan takautuvasti maksatushakemusta vastaan. Maksatushakemuksen liitteenä on oltava

  • selvitys työllistetyn palkkakustannuksista,
  • jäljennös palkkakuitista sekä
  • selvitys lomarahoista.

Kuntalisähakemus ja kuntalisän maksatushakemus toimitetaan osoitteeseen:

Henkilöstöasioiden yksikkö, Kotkan kaupunki
Laivurinkatu 4
48100 Kotka

Kuntalisähakemus (rtf-tiedosto)

Kuntalisän maksatushakemus

Yhteystiedot

Henkilöstöasioiden yksikkö, Kotkan kaupunki
Laivurinkatu 4
48100 Kotka

Teija Pukki, toimistosihteeri
Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@kotka.fi
P: 040 688 3583

Riitta Asplund, henkilöstöpalvelusihteeri
Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@kotka.fi
P: 040 821 0481