Kaakko kasvuun – Kaakon kasvuohjelma vuosille 2013–2017

Seudun elinkeinostrategia on nimeltään Kaakon kasvuohjelma ja sillä halutaan viestiä kasvun tärkeyttä tulevalla strategiakaudella. Kotkan-Haminan seutu halutaan nähdä osana laajempaa Kaakkois-Suomea, mikä heijastuu ohjelman nimessä ja seudun uudessa visiossa vuoteen 2020.

Kotkan-Haminan seudun visio 2020: Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja EU:n rajalla on hyödynnetty täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa

  • Kaakkois-Suomessa on kansainvälisiä yritysvetoisia osaamiskokonaisuuksia
  • Verkostojen avulla pk-yritysten määrä on noussut ja niiden kansainvälistymistarpeisiin löytyy nopeasti ratkaisuja
  • Alueen yhteinen myynti- ja markkinointityö on tuonut seudulle uutta yritystoimintaa
  • Seudulle on syntynyt 10 000 uutta työpaikkaa viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön

Tutustu ohjelmaan tästä

Kotkan elinkeinostrategia 2013-2020