Työ ja elinkeinot

Palvelut yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville

Kotkalaisten yritysten toimintaedellytyksiä edistävät kaupungin lisäksi mm. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kotkan Yrittäjät ry ja Kymenlaakson kauppakamari. Vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa on meille tärkeää ja haluamme tarjota yrityksille toimivat palvelut yhteistyössä kumppaniemme kanssa.

Teemme aktiivisesti työtä, jotta yritysten on hyvä toimia Kotkassa ja uusia yrityksiä sijoittuu ja perustetaan seudulle. Kilpailukykyisen vaihtoehdon Kotkasta tekee sen erinomainen sijainti, hyvät yhteydet, monipuolistuva elinkeinorakenne, laaja kulttuuritarjonta ja laadukas asuinympäristö. E18-moottoritien valmistuminen Kotkan ja Helsingin välillä parantaa Kotkan saavutettavuutta merkittävästi.

Yritysten neuvontapalvelut löytyvät kehittämisyhtiö Cursorista, joka palvelee Kotkan-Haminan seudun yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia. Tarjolla on yritystoiminnan perustamista ja kehittämistä tukevia palveluja mm. liikeidean ja rahoituksen suunnitteluun, liiketoimintasuunnitelman tekoon, yritystoiminnan käynnistämiseen, kansainvälistymiseen ja laajentamiseen liittyen.

Cursorista saa apua myös yrityksen sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppatilanteissa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Neuvontapalvelut ovat maksuttomia!

Cursor Oy

Elinkeinostrategia

pdf Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2016-2019

 

Kotkan kaupungin elinkeinotoiminta

Kotkan kaupunkistrategiassa 2013-2016 kriittiseksi menestystekijäksi on nostettu toimiva elinkeinopolitiikka, joka tukee yrityksiä ja työllisyyttä. Elinkeinotoiminnan edistäminen on osa Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualuetta. Tarkoituksena on huolehtia elinkeinotoiminnan kehittämisestä, joihin kuuluvat mm.
• asiakaspalvelu elinkeinoasioissa
• kaupunkikehityksen ja elinkeinojen kehittämisprojekteihin osallistuminen
• yrittäjyysilmapiirin kehittäminen
• yhteydenpito kaupungin sisällä, mm. maankäytön, rakennusvalvonnan ja hankintatoimen kanssa
• seudullinen yhteistyö mm. Kotkan Yrittäjien ja seudun yritysten, seudun kehittämisyhtiö Cursorin, Kymenlaakson kauppakamarin ja oppilaitosten kanssa.
Kaupunkikehityksen ja kulttuurin toimintaan kuuluvat lisäksi mm. viestintä ja markkinointi, kansainväliset asiat, matkailun kehittäminen sekä kulttuuripalvelut.

Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue

Pohjoinen kasvuvyöhyke

Kotka kuuluu Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyöverkostoon, jonka alueella kulkee suurin osa Suomen ulkomaankaupasta ja henkilöliikenteestä, sekä kansainvälisesti merkittävä, Suomen ainoa Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkokäytävä.

www.kasvuvyohyke.fi

 

Yhteystiedot

Kehitysjohtaja
Terhi Lindholm
p. 040 670 8222
etunimi.sukunimi@kotka.fi