Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa selostetaan, miten rakennukseen, tilaan tai tapahtumaan liittyviä vaaratilanteita ennaltaehkäistään sekä miten niihin varaudutaan ja reagoidaan. Pelastussuunnitelman laatimisesta määrätään pelastuslaissa.

Pelastuslaki (379/2011)

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija, tai tapahtuman järjestäjä. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrittää, mitkä rakennukset, kohteet tai tapahtumat vaativat pelastussuunnitelman.

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (5.5.2011/407)

Ohjeita suunnitelmien laatimiseen saat Kymenlaakson pelastuslaitoksen sivuston "Ohjeet ja lomakkeet"-sivulta.

Siirry Kymenlaakson Pelastuslaitoksen Ohjeet ja lomakkeet -sivulle