Mitä vaikutuksia väkivallalla on

Väkivalta traumatisoi kaikki perheenjäsenet, myös ne, jotka eivät ole suoran väkivallan kohteena.

Väkivalta on vallankäyttöä ja luonteeltaan toistuvaa ja usein raaistuvaa – väkivaltaan turrutaan ja totutaan.

Väkivallan kierre:
väkivalta - > anteeksipyynnön vaihe ja hyvittely –> lämpövaihe –hankaloitumisvaihe –> uusi väkivalta …

Väkivaltakierteen katkaisemiseksi tapahtunut väkivalta on tärkeä saada tuoreeltaan käsittelyyn. Vastuun hämärtyminen on tyypillistä: hämärtyy ajatus, että jokainen vastuussa omista teoistaan.

Väkivallan käyttäjä usein syyllistää uhria (”kun sä aina nalkutat mulle”…)

Väkivalta on usein keinottomuutta.

Väkivaltasuhteesta irrottautuminen voi kestää pitkään.

Erotilanteissa on erityisen tärkeää huolehtia turvallisuudesta.

Mitä väkivalta tekee uhrille?

Jatkuva varautuneisuus, vaikeneminen ja tunteiden katoaminen, pelko ja lamaannus, ei jaksa toteuttaa ideoitaan, häpeä, salailu, halu eristäytyä, elintila kapeutuu, alistuminen ja mukautuminen, omien tarpeiden unohtaminen, syyllisyys ja usko, että on itse aiheuttanut väkivallan tai ansaitsee sen, ärtyneisyys ja vihaisuus.

Hämärtynyt kyky toimia vanhempana, energia, menee kumppanin käyttäytymisen ennakoimiseen, itsetunnon menetys, yksinäisyys ja tunne siitä, että on erilainen ja leimautunut, muistin pirstaleisuus, oma identiteetti häviää ja minuus murtuu vähitellen, luovuus häviää.

Miten väkivalta vaikuttaa tekijään?

Syvä häpeän tunne, joka pyritään häivyttämään:
hyvittely, ylimielisyys, torjunta, vähättely, vastuun siirto, päihteet, syyllisyys avuttomuuden ja keinottomuuden tunteet.

Ahdistus, kun ei tiedä miten saisi asiat kuntoon ja mitä pitäisi tehdä. Pelko kasvojen menettämisestä, yksinäisyys, kuva itsestä muuttuu negatiiviseksi, kova kolaus huomata, että ei pystynyt olemaan perheestä ja/tai kumppanista huolehtiva, riski väkivaltakäyttäytymiseen kasvaa.