Kotkan lähisuhde- ja perheväkivallan toimintamalli

Tämä Kotkan kaupungin nimeämän työryhmän kanssa yhteistyössä toteutettu lähisuhde- ja perheväkivallan toimintamallin avulla annetaan tietoa ja etenkin toivoa eri osapuolille sekä heidän läheisilleen, jotka elävät

tämän traumatisoivan ilmiön keskiössä tai lähipiirissä. Toimintamalli liitetään myöhemmin osaksi Kotkan turvallisuussuunnitelmaa.

Tavoitteena on, että yhä useammin perhe- ja lähisuhdeväkivallan olemassaolo havaitaan, kaikki osapuolet ohjataan avun piiriin ja ihmisten traumatisoituminen vähenee. Tämä edellyttää herkkyyttä havainnoida sekä myönteistä ja vastuullista asennoitumista kaikilla toimijatahoilla. Lähisuhde- ja perheväkivallasta kysytään systemaattisesti jokaisella sektorilla ja se omaksutaan luonnolliseksi osaksi työtä, jolloin kynnys asiakkaidenkin avun hakemiseen madaltuu.

Lähisuhteista ja perheistä lähtevä sisäinen turvallisuuden tunne, kodin levollinen ilmapiiri ja monipuolinen hyvinvointi ovat merkittävä asioita jokaisen ihmisen arjessa ja elämänhallinnassa.

Toimeksiantaja: Kotkan kaupunki, hyvinvointipalvelut

Apua, ohjeistusta ja tukea antavat toimipaikat PDF-tiedostona

HUOM! Yllä olevassa dokumentissa kaikki tiedot eivät ole ajan tasalla, tietoja päivitetään.