Posttraumaattinen stressireaktio

Kun joku perheenjäsen on väkivaltainen, muut elävät jatkuvassa posttraumaattisessa stressireaktiossa (PTSD).

Oireina mm.

Välttäminen

 • kieltäminen, vähättely, torjuminen
 • haluttomuus puhua tai muistaa
 • tapahtumista muistuttavien ärsykkeiden välttäminen
 • ei muista (dissosiaatio)
 • tunteettomuus, ”jäätynyt minuus”
 • eristäytyminen

Psykofyysinen jännittyneisyys

 • jatkuva varuillaanolo, hälytystila
 • jännittyneisyys
 • keskittymisvaikeudet
 • nukahtamis- ja nukkumisongelmat
 • ärtyneisyys, impulsiivisuus, vihanpurkaukset
 • somaattiset oireet mm. päänsärky, vatsakivut, hikoilu, sydämentykytykset
 • vaikeus rentoutua

Uudelleen kokeminen

 • jatkuvat mielen valtaavat muistot
 • painajaiset
 • takaumat - flashbacks - mieleenpalauttajina ulkoiset tai sisäiset ärsykkeet
 • ahdistus ja oireiden paheneminen tilanteissa, jotka muistuttavat traumasta
 • uudet traumaattiset tilanteet