Lapsi ja perheväkivalta

Lasta traumatisoi sekä väkivallan kohteena oleminen, että sen näkeminen ja kuuleminen. Vaikutukset ovat yhtä haitallisia. Aikuiset usein luulevat, että lapset eivät tiedä väkivallasta.

Väkivallan ja riitelyn kuuleminen on jo lapselle pelottavaa. Lapsi on lojaali vanhemmilleen tai pelkää rankaisua, eikä siksi helposti kerro tapahtumista.

Mitä pienempi lapsi sitä suurempi on traumatisoitumisen riski. Lapsi on keinoton ja avuton kohdatessaan väkivaltaa, hän aistii uhan ilmapiirin ja läsnäolon. Ristiriita siitä, että rakastaa vanhempaansa, joka kuitenkin tekee pahaa, on vaikea lapselle.

Lapsen oireilu usein epämääräistä: mahakipua, itkuisuutta, jännittämistä, univaikeuksia, keskittymisvaikeuksia koulussa. Tutkimuksissa on todettu, että perheväkivalta voi aiheuttaa pienen lapsen aivoissa pysyviä vaurioita.

Väkivallan keskellä eläminen ei ole koskaan hyväksi lapselle, vaan vaarantaa lapsen kehitystä.