Ilotulitus

Ilotulitteita, joiden luovutus on kielletty alle 18-vuotiaalle, voi hankkia ilman pelastusviranomaisen kirjallista lupaa vain 27.12.–31.12. ja käyttää vain 31.12 klo 18.00–1.1 klo 06.00. Ilotulitelupa voidaan myöntää perustellusta syystä esim. yhteisöille ja vastaaville, yksityisille lupaa ei myönnetä. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Ilotuliteluvan hakeminen ja myöntäminen

Paikkakunnan pelastusviranomaiselle toimitettavassa ilmoituksessa tulee käydä ilmi

  • aiottu käyttöpaikka
  • tilaisuuden luonne
  • tarkka käyttöaika
  • ilotulitteiden laatu ja määrä
  • vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

Pelastusviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle kirjallisen päätöksen, jossa voidaan mm. määrätä mahdollisista käytön rajoituksista ja ehdoista. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan vaaraa.

Ilotulitukseen liittyviä täydentäviä ohjeita ym. tietoa löydät Turvatekniikan keskuksen (TUKES) sivuilta.

Siirry sivustolle