Avotulen teko

Avotulen tekoa ja risujen polttamista säätelevät pelastuslaki ja Kotkan jätehuoltomääräykset (9 §):

  • Oksien, risujen yms. vähäinen avopoltto on haja-asutusalueella sallittua
  • Taaja-asutusalueella em. avopoltto on kiellettyä
  • Polttamisesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa naapurustolle ja lähiympäristölle
  • Metsäpalovaroituksen aikana on avopoltto kielletty
  • Muu jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty

Pelastusviranomainen ei ole avotulen teon luvan myöntäjä. Pelastuslain mukaan alueen pelastusviranomainen voi kuitenkin kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi, milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Pelastusviranomaisen toimivaltaan ja tehtäviin ei kuulu valvoa savu- ym. haittaa, mitä esim. puutarhajätteiden polttaminen aiheuttaa ympäristölle.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä valvontaviranomaisena toimivaan Kotkan ympäristökeskukseen, puh. 05 234 4810.