Tarttuvat taudit

Tartuntatautien vastustamistyöhön kuuluu

  • tartuntatautien ehkäisy ja varhaistoteaminen
  • tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus
  • kuntien velvollisuus on järjestää tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä
  • Kansanterveyslaki 66/72
    Tartuntatautilaki 583/86

Tartuntatautien toteaminen ja hoito

Tartuntatautien toteaminen ja hoito tapahtuu omalääkärin vastaanotolla terveysasemalla.

Jokaisella terveysasemalla on nimetty tartuntatautihoitaja, joka antaa tartuntatautineuvontaa sekä tekee käytännön epidemiaselvitystyötä haastattelemalla tartuntatauteihin sairastuneita. Tartuntatautihoitajat tekevät työnantajalle annettavia selvityksiä terveydentilasta tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri vastaa tartuntatautien vastustamistyöstä ja epidemiaselvityksistä.

Ruokamyrkytysepidemiat

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan tarttuvaa sairautta tai myrkytystä, joka on saatu, tai joka epäillään saadun, ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä.

Tällaista sairautta tai myrkytystä epäillessään henkilö itse tai terveydenhoitohenkilöstöön kuuluva voi ottaa yhteyttä terveysaseman omalääkäriin, tartuntataudeista vastaavaan lääkäriin, tartuntatautihoitajaan tai Kotkan ympäristökeskuksen elintarvikevalvontaan.

Ruokamyrkytysepidemioiden selvittämiseksi kunnissa on nimetty epidemiaselvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden koordinointi. Epidemiaselvitystyöryhmän jäsenille voi myös suoraan ilmoittaa asiasta.

Epidemiaselvitystyöryhmä

Tartuntatautivalvonnan edustajat

Liisa Taskinen
tartuntataudeista vastaava lääkäri

Tiina Salo
tartuntatautihoitaja, sairaanhoitaja
tartuntatautien koordinaattori

Elintarvikevalvonnan edustajat

Vs. Kotkan kaupungineläinlääkäri
Tanja Häkkinen
p. 040 577 2198

Terveystarkastaja
Tarja Kemppainen
p. 044 702 4160

Terveystarkastaja
Merja Lumme
p. 044 702 4808

Terveystarkastaja
Mirva Lahtela
p. 044 702 4807

 


Terveysasemilla työskentelevät tartuntatauti-/sairaanhoitajat
antavat puhelimitse tartuntatauteihin liittyvää ohjausta

  • antavat vastaanottokäyntien yhteydessä tartuntatauteihin liittyvää ohjantaa
  • suorittavat yksittäisen salmonellapotilaan ohjausta ja seurantaa
  • osallistuvat tarvittaessa epidemioiden selvittelyyn/hoitoon

Neuvoloissa työskentelevät tartuntatauti-/terveydenhoitajat

  • antavat puhelimitse ohjausta lapsiperheille mm. kihomatoihin, syyhyyn, täihin, rokkoihin ja muihin lasten tartuntatauteihin liittyvissä asioissa

Yhteystiedot

Tartuntataudeista vastaava lääkäri
Avoterveydenhuollon ylilääkäri
Liisa Taskinen
05 2341 (keskus)

Tartutatautien koordinaattori
Tartuntatautihoitaja,
sairaanhoitaja
Tiina Salo
Karhulan terveysasema Vesivallitie 18
48600 Kotka
052341 (keskus)
faksi 05 234 7243

Tartuntatautihoitaja, sairaanhoitaja
Merja Ahti
Kotkansaren terveysasema
Keskuskatu 30
48100 Kotka
052341 (keskus)
faksi 05 234 7738

Tartuntatautihoitaja, sairaanhoitaja
Pirjo Lanu
Länsi-Kotkan terveysasema
Taruraitti 2
48350 Kotka
052341 (keskus)
faksi 05 234 5657

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi