Jalkojenhoito

Jalkojen seulontatutkimuksen avulla pyritään löytämään ne diabetesta sairastavat henkilöt, joilla on suurentunut riski jalkaongelmille eli riskijalka. Riskijalka määritellään kansainvälisellä luokituksella 1 – 3. Jalkatutkimuksen tulosten pohjalta diabeetikkoa ohjataan jalkojen omahoidossa ja seurannassa. Jalkaterapeutille ohjataan diabeteshoitajan tai lääkärin arvion perusteella riskiluokan 2 ja 3 diabetespotilaat.

Jalkaterapeutti Marjaana Makkonen
vastaanotto Karhulan sairaalassa

 

 

Hakemus palveluntuottajaksi jalkahoitoon

Hakemus

Jalkahoitopalveluiden toimintaohje

Toimintaohje